** Całkowicie elektrycznego MINI nie wolno ładować kablami o długości większej niż 30 metrów.