Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalane są zgodnie z procedurą pomiarową określoną w rozporządzeniu (WE) 715/2007 w jego aktualnie obowiązującym brzmieniu.Podane zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru kół i opon. Wartości zostały ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTP i przeliczone na NEDC, aby umożliwić ich porównanie. 
W tych pojazdach podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 mogą być obliczane na podstawie innych wartości niż podane.
 

Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa i energii oraz oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych uzyskać można we wszystkich salonach BMW.