Nowy płyn hamulcowy

Wykonywane czynności:

  • Wymiana płynu hamulcowego (utylizacja starego płynu zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska; uzupełnienie nowym płynem).