PREFEROWANY DEALER

MINI UBEZPIECZENIA.

dam Image

UBEZPIECZENIE TAK NIEZAWODNE, JAK TWOJE MINI.

Dbając o Państwa komfort i wygodę, przygotowaliśmy kompletny i unikalny program ubezpieczeniowy. 

 

Gama produktów ubezpieczeniowych MINI:

MINI Ubezpieczenia – produkt ubezpieczeniowy dla pojazdów MINI: nowych, używanych oraz importowanych z krajów Europy,

Program MINI – Inne Marki (ubezpieczenia dla pojazdów innych marek sprzedawanych przez Dealerów MINI),

GAP (Guaranteed Asset Protection) – ubezpieczenie na wypadek straty finansowej poniesionej z powodu kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu,

Ubezpieczenie Ochrona Prawna,

Ubezpieczenie Informacja Prawna,

 

Stworzone specjalnie dla Twojego MINI nasze ubezpieczenie daje Ci gwarancję, że w razie potrzeby pojazd zostanie naprawiony w autoryzowanym serwisie, wyłącznie z użyciem oryginalnych części zamiennych MINI. To pierwszy z powodów, dla których warto skorzystać z oferty ubezpieczenia w miejscu zakupu pojazdu.Produkt ubezpieczeniowy MINI Ubezpieczenia jest oferowany w Polsce wyłącznie za pośrednictwem TUiR Allianz Polska S.A.

dam Image

Ubezpieczenie pakietowe tak niezawodne jak Twoje MINI.

Wspólnie z TUiR Allianz Polska SA opracowaliśmy ofertę ubezpieczeń pakietowych dla Klientów MINI.

 

 • Section Name
 • MINI Ubezpieczenia obejmuje:
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
  • assistance do ubezpieczenia OC,
  • ubezpieczenie autocasco - od uszkodzeń i zniszczeń pojazdu z powodu wypadku, kradzieży lub czynników losowych, (AC - pełny zakres),
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • ubezpieczenie Zielona Karta,
  • Car Assistance,
  • Ubezpieczenie Ochrona Prawna,
  • Ubezpieczenie Informacja Prawna.

   

  Dodatkowo program MINI Ubezpieczenia można wzbogacić o:

  • ubezpieczenie kół i elementów zawieszenia „Równa Droga”,
  • wzbogacony pakiet „Assistance Exclusive”.

   

  Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat zalet MINI Ubezpieczenia, zapraszamy do odwiedzenia salonu najbliższego Dealera MINI.

   

 • Korzyści dla Ciebie:
  • Utrzymanie wartości fakturowej pojazdu przy ustalaniu wysokości odszkodowania, przez 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji, dla pojazdów fabrycznie nowych.
  • Utrzymanie sumy ubezpieczenia przy ustaleniu wysokości odszkodowania w przypadku pojazdu w 2 i 3 roku eksploatacji licząc od daty pierwszej rejestracji, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
  • Niezmienna wysokość sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.
  • Zniesiony udział własny w szkodach autocasco.
  • Bezgotówkowy system naprawy szkód w autoryzowanych zakładach naprawczych, z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych i zastosowaniem technologii wymaganej przez MINI.
  • Ochrona Prawna.
  • Informacja Prawna.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym – Zielona Karta.
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów, w związku z ruchem tych pojazdów (NNW).
 • Szczegóły Car Assistance:
  • Samochód zastępczy,
  • Naprawa lub holowanie uszkodzonego pojazdu,
  • Kontynuacja podróży do miejsca zamieszkania,
  • Zakwaterowanie osób ubezpieczonych na czas naprawy pojazdu,
  • Dowóz paliwa,
  • Transport poszkodowanego w kolizji do placówki medycznej lub miejsca zamieszkania,
  • Domowa wizyta lekarska po wypadku,
  • Pomoc w przypadku awarii: akumulatora, ogumienia, oświetlenia pojazdu, pasów bezpieczeństwa, wycieraczek, alarmu, a także przy uszkodzeniu kluczyków lub zatrzaśnięciu ich wewnątrz pojazdu.
 • Prosta Procedura:

  1. Wybierasz MINI.

  2. Wybierasz odpowiadający Ci pakiet ubezpieczeniowy.

  3. Nasz doradca przygotowuje stosowne dokumenty ubezpieczeniowe, po czym zawierana jest umowa.

   

  Więcej informacji znajdziesz u Doradcy ds. Ubezpieczeń w najbliższym autoryzowanym salonie MINI.

dam Image

UBEZPIECZENIE GAP TAK NIEZAWODNE, JAK TWOJE MINI.

Wspólnie z WAGAS S.A. opracowaliśmy ofertę ubezpieczenia GAP dedykowaną Klientom MINI.

 

Wartość każdego samochodu maleje wraz z okresem użytkowania. Utrata wartości pojazdu w pierwszych 3 latach eksploatacji jest szczególnie dotkliwa w przypadku samochodów nowych. Właściciel pojazdu najczęściej zabezpiecza go polisą Auto Casco, która ma w jego opinii pokryć wszelkie straty spowodowane ewentualną kradzieżą czy też szkodami całkowitymi powstałymi w wyniku kolizji. Należy jednak pamiętać, że Ubezpieczyciel zwykle wypłaci odszkodowanie, które odpowiada realnej wartości rynkowej pojazdu, co powoduje, że właściciel w konsekwencji nie jest w stanie za uzyskane odszkodowanie nabyć kolejnego samochodu.

 

Idealnym rozwiązaniem, które chroni przed tego typu sytuacjami jest zawarcie ubezpieczenia GAP Fakturowy (dla pojazdów nowozakupionych) lub GAP Auto Casco (dla pojazdów jeżdżących).

 

 • Section Name
 • Definicja GAP:

  Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu (GAP Fakturowy) lub wartością z polisy AC w przypadku pojazdu jeżdżącego (GAP Auto Casco), a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.

  Oznacza to w przypadku szkody całkowitej wypłatę dwóch odszkodowań: z polisy ubezpieczenia (Auto Casco) lub OC sprawcy oraz z ubezpieczenia GAP, co pozwala na zakup samochodu podobnej klasy i wartości jak utracony pojazd.

   

 • Kto i kiedy może zawrzeć ubezpieczenie MINI GAP?

  Ubezpieczenie GAP można zawrzeć w dniu zakupu pojazdu, nie później jednak niż w ciągu 90 dni od tej daty, bądź w momencie wznawiania ubezpieczenia Auto Casco w kolejnych latach. Ubezpieczenie może być zawarte przez osobę fizyczną, podmiot gospodarczy lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Nie ma znaczenia, czy samochód był zakupiony za gotówkę, w leasingu czy kredycie.

   

 • Jaki samochód można ubezpieczyć w programie GAP MINI:

  Ubezpieczeniem mogą zostać objęte pojazdy marki MINI:

   

  • Nowe lub używane, które w momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie są starsze niż 5 lat,
  • Objęte ubezpieczeniem AC w pełnym zakresie,
  • Pojazdy prywatne, leasingowe, kredytowane, wynajmowane długotreminowo lub flotowo,
  • Zarejestrowane na terenie RP i posiadające ważne badania techniczne,
  • Które nie są eksploatowane jako: pojazd specjalny, nauka jazdy, pojazd do przewozu osób (w tym taxi) czy wynajmowany w formule ren a car (pełny wykaz wyłączeń opisany jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
 • Korzyści z GAP:
  • Dodatkowe odszkodowanie równe różnicy pomiędzy wartością̨ pierwotną, a wypłaconym odszkodowaniem z polisy OC lub AC,
  • Bezpieczeństwo finansowe w przypadku wystąpienia szkody całkowitej nawet przez okres 5 lat,
  • Bezpieczeństwo spłaty pozostającej części zobowiązania, jeżeli samochód był leasingowany lub kredytowany,
  • Możliwość zakupu samochodu podobnej klasy i wartości jak utracony pojazd,
  • Brak sporów pomiędzy Ubezpieczycielem AC i OC sprawcy, a Ubezpieczonym, co do wysokości wypłaconego odszkodowania,
  • Dodatkowa ochrona przed stresem wynikającym z powstania szkody całkowitej,
  • Szybka i sprawna likwidacja szkody.

Więcej szczegółów dostępnych jest u najbliższego dealera MINI lub na stronie:

www.bmwgap.pl