dam Image
ZMIANA OBOWIĄZUJĄCEJ METODY POMIARU ZUŻYCIA PALIWA I EMISJI SPALIN.

LEPSZE ODZWIERCIEDLENIE REALNYCH WARUNKÓW. MNIEJ ROZBIEŻNOŚCI.

Nowy Europejski Cykl Jazdy (NEDC) wprowadzony został w roku 1992. Od tamtego czasu procedura ta stosowana jest do obliczania zużycia paliwa i emisji spalin w pojazdach. Jednak warunki laboratoryjne okazały się nieprzydatne do obliczeń realnych wartości zużycia paliwa i emisji spalin.

Dlatego od września 2018 r. cykl NEDC będzie stopniowo zastępowany nowym cyklem jezdnym zwanym WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).

Cykl ten uzupełniany będzie przez test emisji spalin mierzący substancje szkodliwe bezpośrednio na drodze: RDE (Real Driving Emissions).

OD NEDC DO WLTP.

BARDZIEJ WIARYGODNE WARTOŚCI ZUŻYCIA PALIWA I EMISJI SPALIN DZIĘKI BARDZIEJ REALISTYCZNYM WARUNKOM TESTOWYM.

WLTP to nowa obowiązująca procedura testowa obowiązująca wszystkich producentów samochodów służąca do obliczania zużycia paliwa i emisji spalin, która poprzez bardzie realne warunki testowe dostarcza wartości zbliżone do praktyki. Jedną ze zmian jest znacznie dłuższy czas trwania testu (30 zamiast 20 min) oraz nowe, znacząco wyższe prędkości testowe.

Dla uzyskania bardziej precyzyjnych wartości emisji CO2 nowy cykl testowy uwzględniać będzie nie tylko – jak dotychczas – wyposażenie standardowe, ale też wyposażenie dodatkowe pojazdu. Dla każdego typu pojazdu podawane będą przy tym dwie wartości: minimalne i maksymalne normatywne spalanie przy danym wyposażeniu.

W przypadku określonego wyposażenia pojazdu będzie podawana bezpośrednio indywidualna wartość normatywna.

WLTP pozwoli w przyszłości dokładniej oszacować zużycie paliwa i emisję CO2. Ze względu na bardziej realistyczny charakter tych wartości należy liczyć się z większymi deklarowanymi wartościami zużycia paliwa i emisji spalin w samochodach z silnikiem spalinowym. W samochodach elektrycznych zmniejszy się deklarowany zasięg.

MINI pracuje już nad wdrożeniem nowych metod testowych i przygotowuje swoje portfolio produktów do nich poprzez nowe pojazdy, nowe warianty silnikowe czy zmiany techniczne. Zapewni całej flocie BMW Group zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 

Od września 2018 r. wszyscy producenci samochodów w całej UE oraz w Szwajcarii i Turcji będą ustawowo zobowiązani testować wszystkie produkowane samochody według cyklu WLTP. Implementacja cyklu na poszczególnych rynkach zależy od przepisów w danym kraju. Jednak do grudnia 2020 r. wszystkie kraje stosujące prawodawstwo UE do homologacji pojazdów będą musiały publikować dla wszystkich samochodów wartości wg cyklu WLTP.

„Nowe warunki testowe sprawią, że pomiary laboratoryjne będą jeszcze lepiej odzwierciedlać zużycie paliwa samochodów na drodze”.*     

– European Automobile Manufacturers Association

 

PORÓWNANIE WLTP Z NEDC. 

Różnice pomiędzy starym i nowym cyklem testowym.

Warunki testu
NEDC
WLTP
Czas trwania testu
20 min.
30 min.
Dystans testowy
11 km
23.5 km
Czas postoju
25%
13%
Fazy testu
Urban/Extra-urban, (combined)
Low, Medium, High, Extra high, (Combined); (plus “City” for electric vehicles and vehicles with plug-in hybrid drivetrain)
Prędkość
Average: 34 km/h Maximum: 120 km/h Average: 46.6 km/h Maximum: 131 km/h
Temperatura
20–30° C Cold engine start 14° C (tested at 23° C corrected for 14° C) Cold engine start
Wyposażenie dodatkowe
Not taken into consideration
All equipment options are considered in terms of their influence on aerodynamics, weight and rolling resistance.

REAL DRIVING EMISSIONS.


OGRANICZENIE EMISJI SPALIN NA DRODZE.

Od września 2018 r. oprócz testu WLTP wszystkich producentów samochodów obowiązywać będzie również procedura RDE (Real Driving Emissions). W teście RDE emisja substancji szkodliwych, na przykład cząstek stałych i tlenków azotu (NOx), mierzona będzie bezpośrednio podczas jazdy na drodze. Ta metoda umożliwi określenie średnich wartości emisji, jakich należy spodziewać się w codziennej eksploatacji.

W celu dalszej redukcji emisji substancji szkodliwych MINI stosuje w swoich modelach różne technologie: na przykład BluePerformance z SCR (Selective Catalytic Reduction) oraz filtr cząstek stałych w samochodach z silnikiem wysokoprężnym i benzynowym. Dzięki temu MINI jest w stanie sprostać wymogom normy emisji spalin EU6c, która będzie obowiązywać dla wszystkich nowych samochodów od jesieni września 2018 r. Norma Euro 6c określa niższe wartości graniczne emisji cząstek stałych dla silników benzynowych niż norma Euro 6b. Dla samochodów z silnikiem wysokoprężnym w normie Euro 6b i Euro 6c obowiązują te same wartości graniczne.

NORMA EMISJI SPALIN EURO.

dam Image

MNIEJSZE WARTOŚCI. WIĘKSZE WYZWANIA.

Norma emisji spalin UE wyznacza wartości graniczne emisji spalin, na przykład tlenków azotu i cząstek stałych, obowiązujące w Unii Europejskiej. Te wartości graniczne różnią się w zależności od silnika i typu pojazdu. W związku z ochroną środowiska i jakości powietrza te wartości graniczne są stale zaostrzane. To stawia przed producentami samochodów nowe wyzwania.

TY PYTASZ, MY ODPOWIADAMY.

CO TO JEST WLTP?

Skrót WLTP oznacza „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”.

Jest to nowa obowiązująca od 2018 r. wszystkie samochody procedura testowa umożliwiająca ustalenie realnego zużycia paliwa i emisji CO2 danego pojazdu. WLTP zastąpi stopniowo obowiązującą dotychczas procedurę NEDC.

> Więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj

 

CO TO JEST CYKL JEZDNY WLTP?

użycie paliwa i emisja spalin zależą m.in. od stylu jazdy. Dlatego na potrzeby WLTP zgromadzono dane z jazdy z całego świata. Na podstawie tych danych określono cztery reprezentatywne fazy o różnych średnich prędkościach jazdy: wolna (low), średnia (medium), szybka (high) i bardzo szybka (extra high). W każdej z tych faz przyspiesza, hamuje i zatrzymuje się itp. z różną intensywnością i częstotliwością, tak aby odzwierciedlić sposób jazdy w codziennej eksploatacji. Połączenie tych faz daje cykl jezdny.

JAK MINI WDRAŻA NOWĄ PROCEDURĘ WLTP?

MINI pracuje już nad wdrożeniem nowych metod testowych i przygotowuje swoje portfolio produktów do nich poprzez nowe pojazdy, nowe warianty silnikowe czy zmiany techniczne. Zapewni całej flocie BMW Group zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

CO WLTP OZNACZA DLA MNIE?

Wprowadzenie procedury WLTP spowoduje urealnienie deklarowanych wartości zużycia paliwa i emisji CO2. Jednak bardziej realistyczne wartości oznaczać będą też wyższe deklarowane parametry zużycia paliwa i emisji CO2 w samochodach z silnikiem spalinowym i mniejszy deklarowany zasięg w samochodach elektrycznych (i hybrydowych).

> Więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj 

CO TO JEST RDE?

RDE to skrót od „Real Driving Emissions”. Jest to nowa procedura określania emisji substancji szkodliwych, takich jak tlenki azotu (NOx) i cząstki stałe. Istotne przy tym jest to, że pomiary dokonywane będą w realnych warunkach podczas jazdy na drogach, a nie w laboratorium. Do pomiaru na rurze wydechowej testowanego samochodu montowany będzie tzw. Portable Emissions Measurement System (PEMS).

> Więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj

CO TO JEST EURO 6?

Euro 6 to aktualna norma emisji spalin. Wyznacza ona niższe wartości maksymalne emisji cząstek stałych i tlenków azotu niż norma Euro 5. Od jesieni 2018 r. obowiązywać będzie norma Euro 6c, która w porównaniu z normą Euro 6b narzuca jeszcze niższe wartości graniczne dla emisji cząstek stałych w pojazdach z silnikiem benzynowym. Dla samochodów z silnikiem wysokoprężnym w normie Euro 6b i Euro 6c obowiązują te same wartości graniczne.

CO OZNACZA SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR)?

W celu dalszej redukcji emisji spalin do silników wysokoprężnych doprowadzany jest płynny amoniak, tzw. AdBlue. Reaguje on z tlenkami azotu i odpowiednio je redukuje. Produktami reakcji jest woda, azot i CO2.

CO TO JEST BLUE PERFORMANCE?

MINI stosuje technologię BluePerformance w celu dalszej redukcji emisji tlenków azotu w swoich samochodach. Ta technologia umożliwia dodatkową redukcję emisji spalin w silnikach wysokoprężnych. Oprócz filtra cząstek stałych i katalizatora akumulacyjnego NOx istotne obniżenie emisji tlenków azotu zawartych w spalinach zapewnia w niektórych modelach katalizator SCR („Selective Catalytic Reduction”) z wtryskiem AdBlue.

CO TO JEST FILTR CZĄSTEK STAŁYCH?

Filtr cząstek stałych to element redukujący emisję cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych, a od niedawna również w silnikach benzynowych.