WPROWADZANIE GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ZACZYNA SIĘ U ŹRÓDŁA.

Pozyskujemy komponenty i materiały z ponad 32 tysięcy lokalizacji produkcyjnych i dostawczych na całym świecie. Wykraczając daleko poza uzgodnione standardy zrównoważonego rozwoju, jesteśmy bardziej zaangażowani w łańcuch dostaw niż kiedykolwiek dotąd dzięki wielu dodatkowym środkom wdrożonym w celu zapewnienia większej transparentności, aby zapewnić utrzymanie standardów środowiskowych i społecznych.
Zrównoważony rozwój MINI – warstwa – gospodarka o obiegu zamkniętym

ZRÓWNOWAŻONA LOGISTYKA W ZAKŁADACH MINI W OKSFORDZIE.

Wszystkie zakłady produkcyjne MINI pozyskują 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 11 500 paneli słonecznych pomaga zmniejszyć korporacyjny ślad węglowy zakładów MINI w Oksfordzie o 1500 ton CO₂ rocznie. Panele na dachu naszej fabryki mają łączną moc trzech megawatów i pokrywają 100% zapotrzebowania na energię naszego głównego zakładu.

100% EKOLOGICZNEJ ENERGII.

Ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, aby zwiększyć wydajność operacyjną i środowiskową w sieci dystrybucyjnej, która dostarcza materiały i części do naszych zakładów i samochody do naszych klientów. Przykładowo dysponujemy flotą 18 samochodów ciężarowych na LNG dostarczających komponenty od dostawców do naszych zakładów MINI w Oksfordzie na 15 różnych trasach w Wielkiej Brytanii. Są one zasilane LNG (skroplonym gazem ziemnym) i oferują szereg korzyści dla środowiska:

  • Emisja cząstek stałych bliska zeru.
  • O 20% niższa emisja CO₂ i tlenków azotu.
  • Nawet o 90% mniej CO₂, jeśli samochody ciężarowe będą w przyszłości napędzane bio-LNG.
  • LNG jest energią odnawialną, ponieważ pochodzi ze źródeł takich jak organiczne odpady z gospodarstw domowych.
  • Samochody te są również cichsze niż ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym.
Zrównoważony rozwój MINI – warstwa – zakłady w Oksfordzie