INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH W MINI.

BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce („BMW Polska”, „MINI Polska” lub „My”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22A, 02-675 Warszawa, Polska, Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy (KRS: 0000363068), jest administratorem danych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”) w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. BMW Polska ma swoją siedzibę w Warszawie.

BMW Polska koordynuje sprzedaż oraz dystrybucję pojazdów MINI w Polsce, w tym oryginalnych części MINI, akcesoriów i usług pokrewnych za pośrednictwem jednostki organizacyjnej: MINI Polska („MINI Polska”). Sposób w jaki BMW Polska przetwarza dane osobowe klientów marki BMW jest opisany w Polityce Prywatności BMW, dostępnej pod linkiem.

Inne jednostki organizacyjne BMW Polska również aktywnie wspierają obecnych i potencjalnych klientów w Polsce. MINI Connected Services i MINI Online Shops są głównymi jednostkami operacyjnymi, które zapewniają takie wsparcie.

Usługi finansowe świadczone są przez odrębne spółki: BMW Financial Services Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskej 22a, 02-675, Warszawa („BMW FS”), Alphabet Insurance Services Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22a, 02-675, Warszawa („BMW Alp Insurance”) oraz Alphabet Polska Fleet Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoska 22a, 02-675, Warszawa („BMW Alp”).

BMW FS jest administratorem danych, które przetwarzamy w celu przyznania i udostępnienia Państwu środków finansowych. Natomiast BMW Alp i BMW Alp Insurance są administratorami danych niezbędnych do zarządzania flotą i usługami ubezpieczeniowymi dla klientów korporacyjnych.

BMW AG i BMW Vertriebs GmbH są spółkami dominującymi grupy kapitałowej BMW i dostarczają większość infrastruktury IT dla wyżej wymienionych spółek.

Co do zasady, BMW AG jest usługodawcą lub podmiotem przetwarzającym w stosunku do podmiotów wymienionych powyżej. BMW AG jest również administratorem danych otrzymanych w związku z korzystaniem z aplikacji MINI, a także współadministratorem danych w zakresie bezpieczeństwa technicznego usług MINI Connected Services. BMW Polska autoryzuje agentów MINI („Partnerów handlowych MINI”) i warsztaty MINI (zwane dalej łącznie „Partnerami MINI”, chyba że konieczne jest rozróżnienie), zapewnia wsparcie i pomoc w kwestiach technicznych i pozatechnicznych dla klientów, potencjalnych klientów, partnerów kontraktowych i innych grup zainteresowanych, prowadzi stronę internetową www.mini.com.pl, oferuje na tej stronie Konto Online MINI ID oraz Usługi MINI Connected oraz promuje markę MINI w Polsce.

O ile nie zastrzeżono inaczej, Partnerzy MINI są prawnie i ekonomicznie niezależnymi przedsiębiorstwami, tj. nie należą do grupy kapitałowej BMW. Jednak jako licencjobiorcy i z zastrzeżeniem warunków ich autoryzacji używają logo MINI w celu pośrednictwa i dystrybucji pojazdów MINI, oryginalnych części i akcesoriów MINI oraz do konserwacji i napraw związanych z pojazdami tej marki.

BMW Polska pełni rolę administratora danych w stosunku do danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej www.mini.com.pl, Konta Online MINI ID, Usług MINI Connected oraz specjalnie oznaczonych obszarów aplikacji MINI, portali klientów, oraz w stosunku do Państwa danych osobowych, które są przetwarzane, w związku z obsługą klienta MINI oraz danych związanych z kampaniami marketingowymi MINI. BMW Polska przetwarza również Państwa dane osobowe, które przekazują nam Partnerzy MINI, jeśli i w zakresie, w jakim spełnione są wymogi ochrony danych, szczególnie gdy zakupił Pan/Pani nowy lub 48Partnera handlowego MINI. BMW Polska jest również administratorem danych, gdy przeprowadza kontrole zgodności klientów (procesy compliance) MINI. Szczegóły dotyczące tego przetwarzania omawiamy poniżej w niniejszej Polityce.

Partnerzy MINI są odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych, które przekazują Państwo Partnerowi MINI w związku z Państwa zapytaniem i obsługą w zakresie pośrednictwa, sprzedaży i serwisu. Partnerzy MINI przetwarzają Państwa dane również wtedy, gdy BMW Polska przekazuje im je w ramach obsługi klienta, np. w związku z umowami sprzedaży zawartymi z BMW Polska, za pośrednictwem Partnera handlowego MINI. Mają Państwo możliwość wskazania Partnerów MINI, którzy otrzymają Państwa dane osobowe od BMW Polska jak również uniemożliwienia wymiany danych z wybranym lub wszystkimi Partnerami MINI, a także mogą Państwo poprosić o zaprzestanie takiego przekazania/wymiany danych. W tym celu prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod numerem: +48 885 69 64 64  lub adresem e-mail: mini-sales.pl@mini.com.

Jak szczegółowo wyjaśniono, BMW Polska i odpowiedni Partner handlowy MINI są również współadministratorami w rozumieniu RODO w odniesieniu do określonych operacji przetwarzania danych.Niniejsza Polityka Prywatności opisuje również niektóre rodzaje przetwarzania Państwa danych, które są przeprowadzane przez Partnerów MINI. Niemniej jednak Partnerzy MINI przetwarzają Państwa dane również do własnych dodatkowych celów i mogą gromadzić inne dane osobowe w tym zakresie. Więcej informacji, w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane przez odpowiedniego Partnera MINI, znajdą Państwo w odpowiedniej Polityce Prywatności danego Partnera MINI.

Wszyscy administratorzy danych, o których mowa powyżej, dołożą wszelkich starań, aby wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych przez administratorów innych niż wymienione powyżej były kierowane do odpowiedniego administratora w celu uzyskania odpowiedzi.

Dane kontaktowe działu obsługi klienta MINI oraz Inspektora Ochrony Danych BMW Polska można znaleźć tutaj.

BMW Polska przetwarza Państwa dane osobowe między innymi w następujących przypadkach:

 • Jeśli kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio, np. za pośrednictwem naszej strony internetowej, czatu, obsługi klienta MINI i jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami lub mają Państwo jakiekolwiek inne uwagi lub prośby.
 • Jeśli kupują Państwo produkty bezpośrednio od nas (np. na naszej stronie internetowej).
 • Jeśli korzystają Państwo z naszych usług lub kupują usługi bezpośrednio od nas (np. konserwacja lub naprawa pojazdu, jazda próbna).
 • Jeśli zwracają się Państwo do nas o informacje o naszych produktach i usługach (np. elektroniczne o przesyłanie broszur lub cenników).
 • Jeśli wyrażają Państwo zgodę na komunikację promocyjną (marketingową) lub odpowiadają Państwo na nasze kampanie marketingu bezpośredniego, na przykład podczas wypełniania karty odpowiedzi lub gdy przesyłają nam Państwo swoje dane online na jednej z naszych stron internetowych (np. www.mini.com.pl).
 • Jeśli Partnerzy MINI przekazują nam Państwa dane osobowe (z zastrzeżeniem spełnienia wymogów ochrony danych), w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów sprzedaży zawartych z BMW Polska za pośrednictwem Partnera handlowego MINI, jeśli udzielili Państwo zgody lub nie wyrazili Państwo sprzeciwu wobec przekazania swoich danych do BMW Polska w celach obsługi klienta (np. w celu identyfikacji użytkownika podczas kontaktu z działem obsługi klienta MINI) i kontaktu pocztowego.
 • Jeśli dane pojazdu (wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu) są nam przekazywane w związku z procedurami serwisowymi oraz usługami serwisowymi i naprawczymi świadczonymi przez nasze autoryzowane warsztaty MINI.
 • Jeśli inne spółki grupy BMW (np. BMW Financial Services, Wołoska 22A, 02-675 Warszawa) i nasi partnerzy biznesowi przekazują nam Państwa dane w prawnie dopuszczalny sposób. Jak również:
 • Jeśli podmioty trzecie (np. osoby upoważnione, które odbierają pojazd w Państwa imieniu) przekazują nam Państwa dane osobowe w prawnie dopuszczalny sposób. Jeśli zbieramy dane osobowe osób trzecich, przetwarzamy tylko niezbędny zakres takich danych (np. dane zawarte w upoważnieniu do odbioru pojazdu w imieniu właściciela w celu potwierdzenia tożsamości takiej osoby trzeciej).

Prosimy Państwa o wsparcie w aktualizacji danych poprzez informowanie nas o wszelkich zmianach w Państwa danych osobowych - w szczególności danych kontaktowych. Mogą Państwo zrobić to samodzielnie na swoim Koncie Online  MINI  ID, Login  MINI ID (bmwgroup.com) .Pod tym linkiem mogą Państwo również przeglądać i zmieniać swoje dane (np. dane kontaktowe, zgodę na komunikację promocyjną, wybór preferowanego Partnera MINI, zmapowanie pojazdu, informacje dotyczące płatności) w dowolnym momencie.

Aby zapewnić sprawną oraz elastyczną obsługę klienta, Państwa osobisty identyfikator MINI ID pozwala łatwo zidentyfikować się we wszystkich punktach kontaktowych. Między innymi identyfikację osobistą u Partnera MINI można łatwo przeprowadzić za pomocą kodu QR dostępnego na Państwa Koncie Online MINI ID (np. w aplikacji MINI), umożliwiając Partnerowi MINI dostęp do określonych danych w Państwa profilu. Po każdorazowej pierwszej identyfikacji u Partnera MINI, otrzymacie Państwo wiadomość e-mail z informacją o Państwa aktywności w celu ochrony Państwa danych.

Następujące kategorie danych osobowych mogą być gromadzone za pośrednictwem licznych usług i kanałów kontaktowych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności:

 • Dane kontaktowe: Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 • Dane umowy: numer klienta, numer umowy, umowa sprzedaży, ewentualnie zawarta za pośrednictwem Partnera handlowego MINI, zarezerwowane usługi MINI Connected, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), informacje dotyczące płatności, odpowiedni numer identyfikacyjny np. NIP, PESEL — jeśli jest to niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży w formie elektronicznej, a kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego zawiera takie dane.
 • Dane konta online: MINI ID, informacje o MINI ID (np. preferowany język), Usługi MINI Connected, istniejące i potencjalne portale klientów (np. BMW Financial Services), zapisane przez Państwa informacje dot. płatności (np. numer karty kredytowej).
 • Zainteresowania: Informacje o obszarach zainteresowań, które nam Państwo podają, takie jak pojazdy, którymi są Państwo zainteresowani, preferowany Partner (-rzy) MINI, hobby i inne osobiste preferencje.
 • Inne dane osobowe: Informacje, które podają nam Państwo takie jak data urodzenia, wielkość gospodarstwa domowego lub status zawodowy.
 • Korzystanie z witryny i komunikacja: Informacje o tym, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony internetowej i czy otwierają Państwo lub przekazują komunikację od nas, w tym wszelkie dane zebrane za pośrednictwem plików cookie i innych technologii śledzenia. Aby uzyskać więcej informacji, mogą zapoznać się Państwo z naszą Polityką dotyczącą plików cookie MINI tutaj.
 • Zgoda na komunikację promocyjną (marketingową): udzielone przez Państwa zgody na otrzymywanie jakichkolwiek komunikatów promocyjnych lub marketingowych.
 • Dane dotyczące transakcji i interakcji: Informacje o wszelkich zakupach produktów i usług, konfiguracjach pojazdów zapisanych na koncie online MINI ID, interakcjach z działem obsługi klienta MINI (Państwa zapytania i skargi) oraz z Partnerami MINI lub informacja o uczestnictwie w badaniach rynku.
 • Kontrole zgodności (proces compliance), w tym weryfikacja danych osobowych w celu wykrywania oszustw, zapobiegania praniu pieniędzy oraz weryfikacja list sankcyjnych (antyterrorystycznych): w zależności od weryfikowanej przez BMW Polska listy sankcyjnej lub przeprowadzanej kontroli zgodności, BMW Polska przetwarza dane niezbędne do ustalenia Państwa tożsamości, takie jak miejsce i data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, a w przypadku weryfikacji wykrywania oszustw, zapobiegania praniu pieniędzy oraz list antyterrorystycznych; także wszelkie wyniki kontroli, np. informacje o podejrzanych transakcjach, Państwa status jako osoby zajmującej eksponowanie polityczne (tzw. PEP) lub członka jej rodziny, status beneficjenta rzeczywistego lub informacja, że znajdują się Państwo na listach sankcyjnych.
 • Korzystanie z Usług MINI Connected i aplikacji MINI: Informacje o korzystaniu z Usług MINI Connected, aplikacji MINI lub innych aplikacji oferowanych przez BMW Polska (na urządzeniu mobilnym użytkownika) i BMW AG (Petuelring 130, 80788 Monachium, Niemcy) zgodnie z opisem w odpowiednich Politykach Prywatności.
 • Informacje o funkcjach i ustawieniach pojazdu: Informacje o funkcjach i aktualnych ustawieniach pojazdu (identyfikowane za pomocą numeru identyfikacyjnego pojazdu VIN); np. MINI TeleServices, MINI Connected Services lub MINI CarData.
 • Dane geolokalizacji pojazdu (śledzenia): Informacje o lokalizacji pojazdu lub urządzenia mobilnego. BMW Polska i BMW AG mogą otrzymywać takie dane w trakcie świadczenia Usług MINI Connected i aplikacji MINI, jak również w kontekście jazdy próbnej i korzystania z nich zgodnie ze szczegółowymi opisami odpowiednich usług oraz środkami ostrożności podjętymi w celu ochrony danych o lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze środki bezpieczeństwa dla danych lokalizacyjnych: https://www.mini.com.pl/pl_PL/home/footer/privacy-policy/legal-basis.html
 • Dane techniczne dotyczące pojazdu: Dane generowane lub przetwarzane w pojeździe:

Dane eksploatacyjne w pojeździe

Jednostki sterujące przetwarzają dane w celu obsługi pojazdu.

Takie dane obejmują na przykład:

 • Dane podstawowe pojazdu: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), model pojazdu, cechy i wyposażenie pojazdu itp.
 • informacje o stanie pojazdu (np. prędkość, zwalnianie pojazdu, przyspieszenie poprzeczne, prędkość obrotowa kół, wskaźnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, dane dotyczące zużycia paliwa, dane dotyczące akumulatora),
 • warunki otoczenia (np. temperatura, czujnik deszczu, czujnik odległości).

Z reguły są to dane tymczasowe i nie są przechowywane poza czasem pracy pojazdu oraz są przetwarzane tylko w samym pojeździe. Jednostki sterujące często zawierają pamięć danych (w tym kluczyka pojazdu). Są one stosowane w celu tymczasowego lub stałego dokumentowania informacji o stanie pojazdu, obciążeniu podzespołów, wymaganiach konserwacyjnych oraz zdarzeniach technicznych i błędach.

W zależności od cech technicznych i wyposażenia przechowywane są następujące informacje:

 • stan pracy elementów systemu (np. poziom paliwa w zbiorniku, ciśnienie w oponach, stan akumulatora),
 • usterki i wady ważnych elementów systemu (np. świateł, hamulców),
 • reakcje układów w szczególnych sytuacjach jazdy (np. uruchomienie poduszki powietrznej, uruchomienie systemów kontroli stabilności pojazdu),
 • informacje o zdarzeniach związanych z uszkodzeniem pojazdu,
 • warunki pracy pojazdów elektrycznych (np. stan naładowania akumulatora wysokonapięciowego, kondycja akumulatora, szacowany zasięg).

W szczególnych przypadkach (np. gdy pojazd wykrył awarię) może być konieczne przechowywanie danych, które w rzeczywistości byłyby tylko tymczasowe.

Jeśli korzystasz z usług (np. usługi naprawcze, prace konserwacyjne), przechowywane dane diagnostyczne mogą być — w razie potrzeby — odczytane i wykorzystane wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu VIN. Odczyt z pojazdu może być wykonywany przez pracowników Partnera MINI lub podmioty trzecie (np. usługi pomocy drogowej). To samo dotyczy przypadków gwarancji i środków zapewnienia jakości.

Odczyt jest zwykle wykonywany za pomocą prawnie wymaganego łącza do diagnostyki pokładowej (OBD, ang. “on-board diagnostics”) w pojeździe, za pomocą diagnostyki zdalnej lub  przez pomoc drogową. Odczyt danych eksploatacyjnych dokumentuje stan techniczny pojazdu lub poszczególnych podzespołów i pomaga w diagnostyce błędów, przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i poprawie jakości. Dane te — w tym informacje o obciążeniu podzespołów, zdarzeniach technicznych, błędach eksploatacyjnych i innych awariach — są przekazywane do BMW AG jako producenta w tym celu wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu VIN (jeśli jest to możliwe). Ponadto BMW AG jako producent podlega odpowiedzialności za produkt. BMW AG wykorzystuje dane diagnostyczne z pojazdów także na przykład w celu zarządzania kampaniami technicznymi. Dane te mogą być również wykorzystywane przez BMW do rozpatrywania wszelkich roszczeń klientów w oparciu o gwarancje i aktualizacje.

Dzienniki błędów lub pamięć w pojeździe mogą zostać zresetowane przez warsztat serwisowy w ramach naprawy lub prac serwisowych lub na żądanie.

Komfort, wygoda i funkcje informacyjno-rozrywkowe

Mogą Państwo skonfigurować w pojeździe wygodne i dostosowane do Państwa preferencji ustawienia i zmienić je lub zresetować w dowolnym momencie.

W zależności od funkcji pojazdu, ustawienia te mogą obejmować na przykład:

 • regulacje położenia fotela i kierownicy,
 • ustawienia zawieszenia i klimatyzacji,
 • personalizację, taką jak wybór oświetlenia wnętrza.

W ramach parametrów wybranych funkcji mogą Państwo samodzielnie dodawać dane do funkcji informacyjno-rozrywkowych pojazdu. W zależności od cech pojazdu, takie dane mogą obejmować na przykład:

 • dane multimedialne, takie jak muzyka, filmy lub zdjęcia do odtwarzania w zintegrowanym systemie multimedialnym,
 • dane książki adresowej do użytku w połączeniu ze zintegrowanym systemem głośnomówiącym lub zintegrowanym systemem nawigacji,
 • wprowadzone kierunki nawigacji,
 • dane dotyczące korzystania z usług internetowych.

Dane wprowadzone dla wygody, komfortu i funkcji informacyjno-rozrywkowych mogą być przechowywane lokalnie w pojeździe lub na urządzeniu podłączonym do pojazdu (np. smartfonie, pamięci USB lub odtwarzaczu MP3). Jeśli Państwo sami wprowadzili dane, mogą je Państwo usunąć w dowolnym momencie.

Dane te są przesyłane z pojazdu, ale tylko na Państwa żądanie, na przykład podczas korzystania z usług online w związku z wybranymi ustawieniami.

Integracja ze smartfonem, np. Apple CarPlay

Jeśli Państwa pojazd jest odpowiednio wyposażony, mogą Państwo podłączyć smartfon lub inne urządzenie mobilne do pojazdu, aby móc nim zarządzać za pomocą zintegrowanych elementów sterujących pojazdu. Obrazy i dźwięk smartfona mogą być wyświetlane lub odtwarzane za pośrednictwem systemu multimedialnego. W tym samym czasie pewne informacje są przesyłane do smartfona. W zależności od rodzaju integracji obejmuje na przykład dane o pozycji, tryb dzień/noc i inne ogólne informacje o pojeździe.

Integracja umożliwia korzystanie z wybranych aplikacji na smartfony, takich jak nawigacja czy odtwarzanie muzyki. Nie dochodzi do dalszej interakcji między smartfonem a pojazdem, a w szczególności nie ma aktywnego dostępu do danych pojazdu. Rodzaj dodatkowego przetwarzania danych jest określany przez dostawcę aplikacji, która jest używana w danym przypadku. To, czy i jakie ustawienia mogą Państwo skonfigurować do opisanych celów, będzie zależeć od danej aplikacji i systemu operacyjnego smartfona.

Usługi online

Jeśli Państwa pojazd łączy się z siecią komórkową, wówczas takie połączenie umożliwi wymianę danych między Państwa pojazdem a innymi systemami. Połączenie z siecią komórkową jest możliwe dzięki nadajnikowi i odbiornikowi pojazdu lub za pośrednictwem mobilnego terminala (np. smartfona), który wprowadzili Państwo do pojazdu. Dzięki połączeniu sieci komórkowej można korzystać z funkcji online. Funkcje te obejmują usługi online i aplikacje, które są dostarczane użytkownikowi przez producenta lub przez innych dostawców.MINI Usługi online

W odniesieniu do Usług online MINI, takich jak MINI Connected Services, odpowiednie funkcje są opisane przez BMW Polska we właściwych dokumentach/miejscu (np. instrukcja obsługi, aplikacja MINI Drive's Guide, strony internetowe MINI), gdzie wyświetlane są również odpowiednie Polityki Prywatności. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu świadczenia usług online. Wymiana danych w tym celu będzie odbywać się za pośrednictwem bezpiecznego połączenia, np. z wykorzystaniem systemów informatycznych, które zapewnia BMW Polska. Wszelkie zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, wykraczające poza świadczenie usług, będzie odbywać się wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo, np. w przypadku prawnie wymaganego systemu połączeń alarmowych, umowy lub na podstawie zgody.

Usługi stron trzecich

Jeśli korzystają Państwo z usług online innych dostawców (podmiotów trzecich), usługi te będą podlegać odpowiedzialności, ochronie danych i warunkom korzystania z usług danego dostawcy. BMW Polska nie ma wpływu na wymieniane w ten sposób treści.

W związku z tym uprzejmie prosimy o zapoznanie się z rodzajem, zakresem i celem zbierania i przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem takich usług przez podmioty trzecie.

Zbierane przez nas dane będą przetwarzane w celach określonych poniżej. Wyjaśnienia dotyczące zastosowania konkretnych podstaw prawnych mogą Państwo znaleźć tutaj.

A. Wykonywanie zobowiązań umownych w związku z dystrybucją, konserwacją i naprawą pojazdów. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

BMW Polska, Partnerzy MINI zbierają, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe w ramach procesów sprzedażowych lub podczas prac konserwacyjnych lub naprawczych u Partnera MINI.

W dramach procesów sprzedażowych,  BMW Polska oraz Partnerzy MINI korzystają z określonych danych osobowych w celu administrowania umową sprzedaży, realizacją jazdy próbnej oraz zarządzania obiegiem informacji w związku z zakupem pojazdu.

W trakcie tych działań przetwarzane są następujące kategorie danych:

 • Dane kontaktowe
 • Dane kontraktowe
 • Dane konta online
 • Dane techniczne pojazdu
 • Informacje niezbędne w celu weryfikacji tożsamości,
 • Dane dotyczące transakcji i interakcji

BMW Polska i Partnerzy MINI przetwarzają Państwa dane osobowe w celu skontaktowania się z Państwem w związku z obsługą umowy (np. zakup pojazdu, zlecenia warsztatów/naprawy, rezerwacja usług MINI Connected) lub w celu rozwiązania zgłoszonego przez Państwa problemu lub prośby (np. rezerwacja oferty lub jazda próbna). W przypadku wszystkich aspektów związanych z obsługą umowy, problemu lub żądania skontaktujemy się z Państwem bez uzyskania odrębnej zgody, np. pisemnie, telefonicznie, za pośrednictwem komunikatorów, poczty elektronicznej, czy aplikacji MINI; w każdym przypadku, w zależności od podanych danych kontaktowych.

W ramach procesów konserwacji i napraw lub usług wykonywanych w autoryzowanych warsztatach MINI, dane techniczne pojazdu niezbędne w celu serwisu pojazdu są odczytywane z zainstalowanych elektronicznych jednostek sterujących za pomocą specjalnego sprzętu diagnostycznego. Takie dane są przetwarzane i wykorzystywane w punktach serwisowych przez przeszkolonych techników w celu diagnozowania i naprawy wszelkich usterek. Dane techniczne dotyczące pojazdu obejmują przede wszystkim następujące informacje:

 • dane podstawowe pojazdu (np. numer identyfikacyjny pojazdu VIN, model pojazdu, data produkcji, cechy i wyposażenie pojazdu),
 • dane o stanie pojazdu (np. informacje serwisowe oparte na stanie, odczyty takie jak przebieg),
 • dzienniki błędów/wpisy pamięci (np. nieprawidłowe działanie kierunkowskazu),
 • zgromadzone dane dotyczące obciążenia pojazdu
 • wersje oprogramowania oraz
 • dane warsztatów serwisowych i naprawczych (np. wymagania serwisowe, wykonane prace, zainstalowane części zamienne, przypadki gwarancji, dzienniki warsztatowe). 

BMW Polska może uzyskać dostęp do powyższych informacji, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów technicznych lub innych problemów związanych z pracami wykonywanymi przez autoryzowane warsztaty MINI.

Wyżej wymienione podmioty odpowiedzialne (administratorzy danych) mogą również otrzymywać ograniczone dane w celu geolokalizacji pojazdu, o ile są one niezbędne do realizacji umowy (np. w ramach pomocy drogowej świadczonej przez MINI Mobile Service) lub w zakresie, w jakim wyraził Pan/Pani  zgodę na udostępnienie tych danych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie ze środkami bezpieczeństwa dla danych lokalizacyjnych: https://www.mini.com.pl/pl_PL/home/footer/privacy-policy/legal-basis.html

MINI ID

Aby mogli Państwo w pełni skorzystać z różnych usług i produktów oferowanych przez grupę kapitałową BMW (np. rezerwacja jazdy próbnej i zakup pojazdów od BMW Polska) potrzebne jest Konto Online MINI ID. Mogą Państwo, m.in. zarejestrować się na stronie www.mini.com.pl lub w aplikacji MINI. Po rejestracji otrzymają Państwo MINI ID, który jest osobistym identyfikatorem wszystkich interakcji z BMW Polska i który może być również używany do celów identyfikacji u Partnerów MINI. MINI ID daje również dostęp do innych ofert BMW Polska oraz do dodatkowych portali innych spółek grupy BMW. MINI ID jest zatem również Państwa identyfikatorem BMW ID. Abyśmy mogli oferować usługę logowania, niektóre dane konta (identyfikator BMW/MINI, hasło, nazwa) są przechowywane w BMW AG oddzielnie i przekazywane spółce z Grupy BMW po zalogowaniu się na jej stronie internetowej lub portalu.

 B.  Wykonanie zobowiązania umownego do świadczenia cyfrowych usług związanych z pojazdami oraz aplikacji MINI (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

W celu realizacji umowy o świadczenie Usług MINI Connected, zawartej między Państwem a BMW Polska, BMW Polska świadczy różne usługi, takie jak inteligentne połączenie alarmowe, usługa concierge, informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym (RTTI), TeleServices itp. Do pełnego korzystania z Usług MINI Connected wymagany jest MINI ID.

Aby BMW oraz autoryzowani dostawcy mogli świadczyć te usługi, przetwarzane są następujące dane — w niektórych przypadkach dane osobowe — pochodzące z pojazdu:

 • Dane o stanie pojazdu (przebieg, napięcie akumulatora, stan drzwi i klap itp.)
 • Dane dotyczące pozycji i ruchu (czas, pozycja, prędkość itp.)
 • Dane dotyczące konserwacji pojazdu (data następnego serwisu, poziom oleju, zużycie hamulców itp.)
 • Dane dotyczące stanu pojazdu (usterki lub wady ważnych elementów systemu, akumulatora, opon itp.)
 • Dynamiczne informacje o ruchu drogowym (korki, przeszkody, znaki, parkingi itp.)
 • Informacje o środowisku (temperatura, deszcz itp.)
 • Profil użytkownika (skonfigurowane wiadomości, e-mail, dostawcy dźwięku itp.)
 • Informacje o czujniku (radar, ultradźwięki, gesty, mowa itp.)

Politykę prywatności dotyczącą usług MINI Connected Services, a także pełną listę i szczegółowy opis Usług („Opis Usług”) oraz związanego z nimi przetwarzania danych możesz znaleźć tutaj.

Przetwarzane dane osobowe są automatycznie usuwane po upływie jednego miesiąca, chyba że dane te są potrzebne przez dłuższy czas w celu świadczenia określonej usługi.

Mogą Państwo aktywować lub dezaktywować usługi i funkcje pojazdu (niektóre z nich podlegają opłacie). Niektóre usługi i funkcje są jednak prawnie wymagane, takie jak system połączeń alarmowych eCall, a zatem nie można ich dezaktywować.

W celu świadczenia usług aplikacji MINI (oferowanych przez BMW Polska i w niektórych przypadkach przez BMW AG), w zależności od konkretnej usługi, przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • Dane o stanie pojazdu (przebieg, napięcie akumulatora, stan naładowania akumulatora, historia ładowania, stan drzwi i klap itp.)
 • Dane dotyczące położenia i ruchu pojazdu i terminala mobilnego (czas, pozycja, prędkość itp.)
 • Dane dotyczące konserwacji pojazdu (data następnego serwisu, poziom oleju, zużycie hamulców itp.)
 • Dane dotyczące stanu pojazdu (usterki lub wady ważnych elementów systemu, akumulatora, opon itp.)
 • Dynamiczne informacje o ruchu drogowym (korki, przeszkody, znaki, parking itp.)
 • Informacje o środowisku (temperatura, deszcz itp.)
 • Profil użytkownika (skonfigurowane wiadomości, e-mail, dostawcy dźwięku itp.)
 • Informacje o czujnikach (radar, ultradźwięki, gesty, mowa itp.)

Politykę prywatność dla aplikacji MINI można znaleźć logując się do samej aplikacji. Dane dotyczące pozycji i śledzenia są wykorzystywane wyłącznie zgodnie ze środkami bezpieczeństwa dotyczącymi danych o lokalizacji: https://www.mini.com.pl/pl_PL/home/footer/privacy-policy/legal-basis.html

Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w ten sposób, mogą Państwo - jeśli jest to technicznie wykonalne - wycofać lub zmienić swoje zgody w ramach aplikacji MINI.

C. Zapewnienie jakości produktu, badania i rozwój nowych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

BMW Polska przetwarza otrzymane dane (w tym dane o lokalizacji), które są gromadzone w ramach świadczenia usług przez BMW Polska lub przez Partnerów MINI, w zdepersonalizowanym formacie w celu zapewnienia jakości produktów i usług oraz prowadzenia badań i rozwoju. „Depersonalizacja” (innymi słowy: pseudonimizacja) danych oznacza, że nie można ich już bezpośrednio przypisać osobie fizycznej lub posiadanemu przez nią pojazdowi bez dodatkowych danych osobowych przechowywanych (przetwarzanych) oddzielnie.

Przetwarzanie to opiera się na uzasadnionym interesie BMW Polska polegającym na dążeniu do spełnienia wysokich oczekiwań naszych klientów w zakresie wysokiej jakości produktów i usług oraz zaspokajaniu zapotrzebowania klientów na nowo opracowane, innowacyjne rozwiązania. Aby chronić Państwa interesy - oprócz pseudonimizacji danych - stosujemy inne odpowiednie do poziomu ryzyka zabezpieczenia i środki kontroli - jeśli istnieje taka potrzeba, np. wdrażając rygorystyczne ograniczenia dostępu do danych, ograniczenia wykorzystania danych, środki bezpieczeństwa i okresy przechowywania oraz przestrzegając zasad minimalizacji danych co oznacza przetwarzanie wyłącznie niezbędnych danych.

D. Realizacja procesów sprzedażowych, serwisowych i administracyjnych BMW Polska, BMW AG i MINI Partner (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W celu ciągłej optymalizacji obsługi klienta i współpracy z Partnerami MINI oraz zespołami obsługi klienta generujemy - na podstawie informacji o umowie - oceny i raporty, którymi dzielimy się z odpowiednim Partnerem MINI. Oceny te są wykorzystywane przede wszystkim do podjęcia odpowiednich działań i środków (np. szkolenia personelu sprzedażowego i serwisowego) w celu usprawnienia procesu sprzedaży.

Część zebranych danych dotyczących pojazdów jest również przetwarzana – gdy jest to niezbędne - w celu realizacji procedur serwisowych (np. naprawy, gwarancji, pogwarancyjnego programu „dobrej woli” producenta) realizowanych przez BMW Polska, Partnerów MINI. Takie przetwarzanie leży w uzasadnionym interesie BMW Polska w celu zapewnienia naszym klientom możliwie najlepszego procesu serwisowego. Czasami przetwarzanie odbywa się również w związku z wymogami ustawowymi (np. ujawnienia dotyczące napraw i konserwacji w oparciu o wymogi prawa konkurencji). W celu ochrony prywatności naszych klientów przetwarzanie danych technicznych odbywa się zazwyczaj w odniesieniu do pojazdu i bez bezpośredniego powiązania z klientem.

W tym celu wykorzystywane są następujące kategorie danych:

 • dane podstawowe pojazdu (np. numer identyfikacyjny pojazdu VIN, model pojazdu, data produkcji, wyposażenie pojazdu),
 • dane o stanie pojazdu (odczyty takie jak przebieg),
 • wpisy dziennika błędów/pamięci (np. nieprawidłowe działanie kierunkowskazu),
 • zgromadzone dane dotyczące obciążenia pojazdu,
 • wersje oprogramowania,
 • dane serwisowe i warsztatowe (np. wymagania serwisowe, wykonane prace, zainstalowane części zamienne, przypadki gwarancji, dzienniki warsztatowe) oraz
 • korzystanie z aplikacji MINI i usług MINI Connected.

Dane techniczne pojazdu są usuwane po zakończeniu cyklu życia pojazdu.

BMW Polska jest spółką należącą do grupy kapitałowej BMW. Przetwarzamy Państwa dane także w celu efektywnej i skutecznej realizacji zadań administracyjnych dotyczących różnych spółek w grupie kapitałowej BMW. Dotyczy to na przykład wspólnej rachunkowości grupowej prowadzonej zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przedsiębiorstw (takimi jak Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - MSSF).

E. Obsługa klienta (art. 6 ust. 1 lit. b), f RODO)

BMW Polska i Partnerzy MINI wykorzystują Państwa dane osobowe, aby skontaktować się z Państwem w związku z realizacją umowy (np. zamówienie pojazdu, zlecenie warsztatowe/naprawcze, rezerwacja usług MINI Connected) lub w celu obsługi sformułowanego przez Państwa zapytania (np. oferty, próśb, zapytań i skarg do działu obsługi klienta MINI). W przypadku wszystkich aspektów związanych z umową lub obsługą serwisową zgłoszonego przez Państwa problemu albo żądania skontaktujemy się z Państwem bez uzyskania odrębnej zgody, na przykład pisemnie, telefonicznie, za pośrednictwem komunikatorów, poczty elektronicznej, aplikacji MINI, w zależności od podanych przez Państwa danych kontaktowych na potrzeby zapytania lub obsługi serwisowej. Skontaktujemy się z Państwem również, jeśli Państwa pojazd zostanie dotknięty tak zwaną „akcją techniczną” lub „akcją serwisową”. Jako że działania techniczne są zwykle środkami o dużym znaczeniu (np. w celu uniknięcia zagrożenia dla pasażerów lub uszkodzenia pojazdu), skontaktujemy się z Państwem bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych Partnerów MINI, korzystając z danych kontaktowych, które podali Państwo, w celu wypełnienia naszego prawnie uzasadnionego obowiązku ostrzegania i informowania.

W uzasadnionych przypadkach skontaktujemy się z Państwem również wysyłając komunikację promocyjną (np. wysyłanie Pakietu Powitalnego po zakupie pojazdu, wybrane komunikaty dotyczące nowych produktów lub ankieta dla klientów po zakupie pojazdu), jeśli wyrazili Państwo zgodę na wysyłanie takiej komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranych kanałów komunikacji (tj. e-mail, telefon) i nie złożyli Państwo sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych do celów komunikacji promocyjnej lub marketingowej jak również nie wycofali zgody na kontakt marketingowy określonym kanałem komunikacji.

BMW Polska przetwarza również Państwa dane osobowe w celu dalszej optymalizacji korzystania z obsługi klienta MINI, np. jednoznacznej identyfikacji tożsamości podczas kontaktu z nami, na przykład za pomocą MINI ID.

F. Komunikacja promocyjna i badania rynku na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jeśli osobno udzielili Państwo nam zgody na dalsze wykorzystywanie danych osobowych, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane zgodnie z zakresem opisanym w zgodzie, np. w celach marketingowych lub promocyjnych. Szczegółowe informacje na temat takiej procedury można znaleźć w odpowiedniej treści zgody, którą można w każdej chwili wycofać.

Jeśli wyrazili Państwo stosowną zgodę na przekazywanie informacji promocyjnych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas, lokalne spółki grupy kapitałowej BMW objęte zgodą marketingową oraz indywidualnych Partnerów MINI (określonych przez Państwa jako preferowani partnerzy zapisani na Koncie Online MINI ID, tacy jak partnerzy, od których nabyli Państwo pojazdy lub z których usług lub doradztwa Państwo korzystali) w celu wysyłania spersonalizowanych komunikatów promocyjnych dotyczących produktów i usług grupy kapitałowej BMW (w tym marek należących do grupy BMW), zgodnych z preferencjami i sposobem postępowania użytkownika. Na podstawie utworzonego dla Państwa profilu klienta identyfikujemy, jak szczegółowo opisano w samej zgodzie, informacje, które uważamy za interesujące dla Państwa. W tym celu wykorzystujemy dane, które przekazali nam Państwo lub które zostały wygenerowane w wyniku korzystania z produktów lub usług BMW Polska, niektórych spółek zależnych i Partnerów MINI. Szczegółową listę wykorzystanych danych można znaleźć tutaj: https://www.mini.com.pl/pl_PL/home/footer/privacy-policy/data-categories.html

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na komunikację promocyjną dotyczącą produktów i usług ze świata grupy kapitałowej BMW, otrzymają Państwo informacje przede wszystkim dotyczące następujących tematów:

 • pojazdy, oryginalne części i akcesoria, produkty lifestyle'owe, wyposażenie kierowcy, akcesoria i usługi MINI Connected dla marek BMW, BMW Motorcycle i MINI.
 • BMW Financial Services, Alphabet Fleet Management, ChargeNow, ShareNow i BMW Driving Experience.
 • ekskluzywne korzyści i benefity dla klientów, które BMW Polska przygotowało wraz ze swoimi partnerami w zakresie współpracy lifestyle'owej (np. obejmujące hotele, restauracje, kultura, design, sport, wypoczynek).

Wyrażając zgodę na komunikację promocyjną lub marketingową, określą Państwo również kanały komunikacji (np. aplikacje grupy kapitałowej BMW, poczta e-mail, usługi telefoniczne/komunikatory, w pojeździe, poczta zwykła) za pomocą których możemy się z Państwem kontaktować.

Mogą Państwo zmienić swoje zgody w dowolnym momencie lub wycofać je za pośrednictwem konta online MINI ID lub kontaktując się z działem obsługi klienta BMW Polska (: +48 885 69 64 64/mini-sales.pl@mini.com).

G. Wykonanie obowiązków prawnych, którym podlega BMW Polska (art. 6 ust. 1 lit. c, f) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. b RODO))

BMW Polska będzie również przetwarzać dane osobowe kiedy ma taki obowiązek prawny lub w przypadku, gdy BMW Polska ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub realizacji interesów prawnych. Taki obowiązek może istnieć, na przykład, jeśli będziemy musieli skontaktować się z Państwem, ponieważ Państwa pojazd został objęty akcją techniczną lub serwisową (z koniecznością wezwania do serwisu) lub dlatego, że przeprowadzamy pewne kontrole zgodności (np. kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy lub kontrole list sankcyjnych) podczas nawiązywania relacji biznesowych z Państwem.

Zebrane dane przetwarzane są również w związku z zabezpieczeniem działania systemów informatycznych. Przez zabezpieczenie rozumie się następujące działania:

 • tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych przetwarzanych w systemach informatycznych,
 • rejestrowanie i monitorowanie transakcji w celu weryfikacji poprawności działania systemów informatycznych,
 • wykrywanie i zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • zarządzanie incydentami i problemami w celu rozwiązywania problemów z systemami IT.

Zebrane dane są również przetwarzane w ramach wewnętrznego zarządzania zgodnością, w ramach którego sprawdzamy np. czy zostali Państwo odpowiednio poinformowani w związku z zawarciem umowy oraz czy Partner MINI wypełnił wszystkie ustawowe obowiązki.

Mamy również uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w celu ochrony naszego systemu dystrybucji selektywnej, na przykład poprzez identyfikację nieautoryzowanych sprzedawców.

W związku z obowiązkami prawnymi, niektóre dane dotyczące zużycia paliwa (tak zwane „dane OBFCM”, takie jak zużycie paliwa i przejechane kilometry) w pojeździe będą gromadzone podczas wizyt w warsztacie i przekazywane bezpośrednio do Komisji Europejskiej za pośrednictwem producenta (BMW AG). Użytkownik może odmówić gromadzenia i przekazywania danych w tym celu, gdy przebywa w autoryzowanych warsztatach BMW.

BMW Polska podlega wielu innym obowiązkom ustawowym. Aby spełnić te obowiązki, przetwarzamy Państwa dane w wymaganym zakresie i, jeśli to konieczne, udostępniamy je właściwym organom regulacyjnym zgodnie z ustawowymi obowiązkami sprawozdawczymi lub na zgodny z prawem wniosek.

Możemy również przetwarzać Państwa dane w przypadku sporu prawnego, jeśli spór prawny wymaga przetwarzania tych danych.

Kontrola zgodności, gdy BMW ma obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

W niektórych przypadkach europejskie lub ONZ-owskie przepisy antyterrorystyczne wymagają od BMW Polska sprawdzenia, czy znajdują się Państwo na liście osób objętych sankcjami antyterrorystycznymi, aby uniemożliwić nam udostępnianie zasobów gospodarczych osobom lub podmiotom objętym takimi sankcjami. W związku z tym BMW Polska jest prawnie zobowiązane do sprawdzania klientów pod kątem takich list, np. przed złożeniem zamówienia, w procesie przekazania pojazdu, a czasem nawet codziennie. Przestrzegamy prawa i przeprowadzamy taką weryfikację tylko wtedy, gdy jest to konieczne do spełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych.

Na przykład, przedsiębiorstwa unijne są zobowiązane do przeprowadzania takich kontroli sankcji, w tym celu muszą zweryfikować nazwisko i obywatelstwo swoich klientów, aby uniknąć sprzedaży pojazdów osobom objętym sankcjami.

Kontrole zgodności w celu zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

BMW Polska może również przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o swój uzasadniony interes, jeśli nie istnieje wyraźny przepis prawny, który od nas wymaga takiego przetwarzania. BMW Polska nadal ma uzasadniony interes w zapobieganiu oszustwom, praniu pieniędzy, unikaniu odpowiedzialności karnej, administracyjnej lub w ocenie ryzyka związanego z transakcjami podczas nawiązywania z Państwem relacji biznesowych (np. podczas procesu zamawiania, przed przekazaniem pojazdu lub nawet codziennie, jeśli to konieczne).

Takie kontrole zgodności mogą obejmować weryfikację statusu osoby zajmującej eksponowane stanowiska politycznie (jeśli nie uwzględniono danych wrażliwych) lub beneficjenta rzeczywistego w ramach procesu należytej staranności w celu wyeliminowania ryzyka prania pieniędzy/przestępstw finansowych. Sprawdzimy również, czy są Państwo powiązani z jakąkolwiek osobą lub podmiotem objętym sankcjami, które znajdują na liście antyterrorystycznej, aby uniknąć pośredniej sprzedaży pojazdów takim osobom/podmiotom.

H. Transmisja danych w ramach grupy kapitałowej BMW (art. 6 ust. 1 lit. a), f RODO)

BMW Polska jest członkiem grupy kapitałowej BMW. W niektórych przypadkach, po dokładnym sprawdzeniu, przekazujemy Państwa dane innym spółkom z grupy kapitałowej BMW, które działają jako niezależni administratorzy danych podczas dalszego przetwarzania danych. Takie przekazanie danych może nastąpić w następujących okolicznościach i w następujących celach:

 • Jeśli wcześniej udzielili nam Państwo wyraźnej zgody na udostępnianie danych innym spółkom grupy kapitałowej BMW w celach marketingowych lub promocyjnych. Dotyczy to spółek grupy kapitałowej BMW objętych zgodą marketingową.
 • Jeśli używają Państwo swojego konta online MINI ID, który został utworzony w BMW Polska, do logowania się na portalach lub stronach internetowych innych spółek Grupy BMW, patrz punkt A.
 • W celu realizacji procesów sprzedażowych, serwisowych i administracyjnych BMW Polska, patrz punkt G.
 • W trakcie raportowania grupy kapitałowej BMW przekazujemy dane, jeśli okaże się to konieczne; np. w przypadku pojazdów leasingowanych przekazujemy informacje księgowe związane z odpowiednimi numerami identyfikacyjnymi pojazdów w trakcie oceny wartości rezydualnych, patrz punkt D.

Należy pamiętać, że powyższe nie jest kompletną ani wyczerpującą listą operacji przesyłania danych w ramach grupy kapitałowej BMW, ale stanowi jedynie przykłady mające na celu zwiększenie przejrzystości przekazywania danych.

I. Przekazywanie danych wybranym stronom trzecim

Dane będą udostępniane następującym spółkom, między innymi, jeśli i w zakresie, w jakim spełnione zostaną niezbędne wymogi ochrony danych:

 • Partnerom MINI (np. aby móc składać konkretne oferty w związku ze sprzedażą nowych pojazdów MINI lub pojazdów używanych (tzw. „Young Used Car”) lub wykonać Państwa prośbę o jazdę próbną). Państwa dane zostaną przekazane w sposób priorytetowy preferowanemu Partnerowi MINI, Partnerowi MINI, od którego zakupili Państwo produkty lub usługi, lub partnerowi, z którym są Państwo w kontakcie. Jeśli nie wiemy o jakimkolwiek kontakcie z Partnerem MINI, prześlemy Państwa zapytanie do Partnera MINI w Państwa regionie.
 • Partnerom MINI w celu aktualizacji np. danych kontaktowych. Dane do aktualizacji danych zostaną przekazane wszystkim Partnerom MINI, którzy znajdują się na Państwa liście adresowej.
 • autoryzowanym warsztatom w zakresie, w jakim prawo wymaga udostępniania danych związanych z pojazdami.
 • starannie dobranym i sprawdzonym dostawcom usług oraz partnerom biznesowym, z którymi współpracujemy w celu oferowania Państwu produktów i usług. Robimy to dla BMW Polska wyłącznie zgodnie z surowymi wymogami przetwarzania danych w naszym imieniu w celu wypełnienia zobowiązania umownego (np. przekazania do dostawcy usług płatniczych) lub na podstawie Państwa wyraźnej zgody (np. przekazanie do pośrednika ubezpieczeniowego wymienionego w planie ochrony MINI, jeśli sobie tego Państwo życzą).
 • spółkom, którym sprzedana jest jedna lub więcej jednostek biznesowych BMW Polska i którym przekazujemy nasze prawa, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązującymi umowami z Państwem.
 • innym stronom trzecim (np. organom rządowym lub organom regulacyjnym), o ile zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do przekazania danych lub w zakresie, w jakim mamy własny uzasadniony interes w dokonaniu przekazania (np. w związku z wniesieniem zarzutów karnych lub w postępowaniu sądowym).
 • w formie zanonimizowanej dla osób trzecich w celu korzystania z zasobów, takich jak usługi mobilności, mapy i narzędzia, zwłaszcza w połączeniu z wysoce zautomatyzowaną, w pełni zautomatyzowaną lub autonomiczną jazdą.

Za Państwa zgodą dane zebrane za pośrednictwem naszej platformy MINI CarData mogą być przekazywane drogą elektroniczną osobom trzecim. Przeniesienie to będzie służyć celowi uzgodnionemu w relacjach między Państwem a osobą trzecią, takim jak zawarcie i wypełnienie polisy ubezpieczeniowej opartej na użytkowaniu pojazdu z osobą trzecią. W ramach platformy MINI CarData podstawowe informacje o możliwościach telematycznych pojazdu mogą być udostępniane stronom trzecim, aby pomóc im ustalić, czy Państwa pojazd kwalifikuje się do korzystania z MINI CarData. Więcej informacji można znaleźć po „Loginie”, przechodząc przez strony „Moje pojazdy” > „Szczegóły pojazdu” > „Informacje o MINI CarData”. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych w ramach platformy MINI CarData można znaleźć tutaj [https://www.mini.com.pl/pl_PL/home/footer/legal.html].

 J. Współadministrowanie z Partnerami handlowymi MINI

W związku ze sprzedażą nowych pojazdów MINI i samochodów używanych (tzw. Young Used Cars), Partnerzy handlowi MINI i BMW Polska ściśle ze sobą współpracują. Wspólnie interesujemy się oferowaniem płynnych i wygodnych zakupów w celu zapewnienia najlepszej możliwej obsługi klienta. Za pomocą konta online MINI ID mogą Państwo w dowolnym momencie skorzystać ze strony internetowej www.mini.com.pl lub Aplikacji oraz otrzymywać bezpośrednie porady od Partnera handlowego MINI lub BMW Polska. Na przykład, jeśli skonfigurowali Państwo nowy pojazd MINI i zapisali konfiguracje na swoim koncie online MINI ID, mogą Państwo użyć swojego MINI ID, aby autoryzować żądanego Partnera handlowego MINI do przeglądania odpowiednich informacji (np. imienia i nazwiska, danych kontaktowych, pojazdu będącego przedmiotem zainteresowania, jazdy próbnej) z Konta Online MINI ID, aby partner ten mógł na przykład dokładniej przybliżyć Państwu żądany model pojazdu na miejscu i zaoferować jazdę próbną. Na swoim Koncie Online MINI ID mogą Państwo też wygodnie zamówić żądany model pojazdu, który testowali Państwo u Partnera handlowego MINI.

Aby BMW Polska i Partnerzy handlowi MINI mogli oferować kompleksowe i bieżące wsparcie, zarówno w kontekście zawarcia lub wykonania umowy, ogólnej obsługi klienta, jak i w kontekście marketingu opartego na Państwa zgodzie na komunikację promocyjną, konieczne jest, aby BMW Polska i Partnerzy handlowi MINI mieli dostęp do aktualnych i istotnych danych klientów. Na przykład, jeśli już zapisali Państwo żądany model w swoim Koncie Online MINI ID, na podstawie tych informacji dealer MINI może w bezpośredniej rozmowie na miejscu bezproblemowo zapoznać Państwa z odpowiednią ofertą dla tego pojazdu. Aby umożliwić wymaganą w tym przypadku wymianę danych, BMW Polska dostarczy Partnerom handlowym MINI, jako usługodawcom, centralny system zarządzania danymi klientów. BMW Polska i Partnerzy handlowi MINI z którymi już się Państwo kontaktowali lub których Państwo autoryzowali, rutynowo wymieniają dane klientów za pośrednictwem tego systemu. Dane te obejmują w szczególności dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu), informacje o ofercie i istotne informacje o umowie (w tym np. numer identyfikacyjny pojazdu, połączenia pojazdów, informacje rozliczeniowe, relacje z firmą, dane niezbędne do kontroli zgodności (np. kontrole list sankcyjnych lub wykazów osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy, takie jak data urodzenia, miejsce urodzenia, numery identyfikacji finansowej, obywatelstwo), dane interakcji (historia kontaktów, historia sprzedaży, konfiguracje zapisane na koncie online MINI ID); dodatkowe informacje dotyczące obsługi klienta (np. preferencje i zainteresowania, informacje o zgodzie na komunikację promocyjną, preferowany język). BMW Polska i Partnerzy handlowi MINI są współadministratorami danych w rozumieniu art. 26 RODO w zakresie wzajemnej wymiany danych klientów i związanego z tym utrzymywania aktualnych danych klientów. Za późniejsze wykorzystanie Państwa danych przez BMW Polska lub odpowiedniego Partnera handlowego MINI — na przykład w celu realizacji umowy lub w celach marketingowych — odpowiada wówczas BMW Polska lub Partner handlowy MINI.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Państwa danych osobowych współadministrowanych przez BMW Polska i Partnera handlowego MINI lub jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie: mailowo na adres mini-sales.pl@mini.com lub telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 885 69 64 64 . Z inspektorem ochrony danych BMW Polska można skontaktować się pocztą elektroniczną: daneosobowe.vertriebs@bmw.pl lub pocztą zwykłą na adres Inspektora Ochrony Danych BMW Polska, ul. Wołoska 22a, 02-675, Warszawa.

K. Przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (art. 173 PT)

W niektórych sytuacjach zapisujemy lub odczytujemy informacje przesyłane do lub pochodzące z Państwa urządzenia końcowego. Dotyczy to na przykład plików cookie, które są wysyłane i przechowywane na Państwa urządzeniach podczas odwiedzania naszych stron internetowych, korzystania z aplikacji MINI lub, na przykład, w przypadku aktualizacji oprogramowania dla pojazdu. Przechowywanie lub udostępnianie odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 173 ust. 1 Prawa Telekomunikacyjnego (w skrócie „PT”) lub w uzasadnionych przypadkach nawet bez zgody, gdy jest to niezbędne - zgodnie z § 173 ust. 3 pkt 2 PT - w celu świadczenia usługi wyraźnie żądanej przez Państwa. Dalsze przetwarzanie odbywa się na podstawie RODO zgodnie z celami opisanymi powyżej.

Przechowywanie lub dostęp do informacji w kontekście pojazdu jest niezbędne w rozumieniu § 173 (3) (2) PT w celu świadczenia usług stanowiących część zakupionego pakietu Usług MINI Connected. Przetwarzanie jest również niezbędne do świadczenia usług wymaganych przez prawo, takich jak eCall UE. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w związku z Usługami MINI Connected można znaleźć w Polityce Prywatności MINI Connected Services dostępnej tutaj.

Stosujemy różne środki bezpieczeństwa, takie jak najnowocześniejsze narzędzia do szyfrowania i uwierzytelniania, aby chronić i utrzymywać bezpieczeństwo, integralność i dostępność Państwa danych.

My, nasi usługodawcy i partnerzy biznesowi chronimy Państwa dane osobowe za pomocą fizycznych, elektronicznych i proceduralnych środków ostrożności zgodnych z aktualnym stanem wiedzy. Niemniej jednak nie można zagwarantować stuprocentowej ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do danych w przypadku transmisji danych dokonywanych przez Internet lub stronę internetową. Stosujemy takie środki jak:

 • rygorystyczne kryteria autoryzacji dostępu do Państwa danych zgodnie z zasadą „koniecznej wiedzy” (ograniczenie do jak najmniejszej liczby osób) i ograniczenie tego dostępu wyłącznie w określonym celu,
 • przekazywanie zebranych danych wyłącznie w postaci zaszyfrowanej,
 • przechowywanie poufnych danych, np. danych karty kredytowej, wyłącznie w postaci zaszyfrowanej,
 • ochrona zapory systemów informatycznych w celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, np. przez hakerów,
 • stałe monitorowanie dostępu do systemów informatycznych w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom danych osobowych.

Jeśli otrzymają Państwo od nas hasło lub mają Państwo przypisane hasło, które daje dostęp do niektórych obszarów naszej strony internetowej lub innych portali, aplikacji lub usług prowadzonych przez nas, są Państwo odpowiedzialni za zachowanie poufności tego hasła i przestrzegania wszelkich innych procedur bezpieczeństwa, o których Państwa powiadamiamy. W szczególności prosimy o nieudostępnianie nikomu swojego hasła.

Środki bezpieczeństwa dla danych o lokalizacji

Niektóre usługi mogą być oferowane tylko wtedy, gdy ujawnią Państwo swoją lokalizację lub lokalizację pojazdu. Bardzo poważnie podchodzimy do poufności tych danych o lokalizacji.

Dlatego dane o lokalizacji (w tym dane uzyskane w ramach konserwacji pojazdu) są chronione następującymi zabezpieczeniami:

 • Będzie on przechowywany w formie, którą można prześledzić lub przypisać Państwu lub Państwa pojazdowi tylko tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia celu, na który wyraził Pan/Pani zgodę.
 • Dane są zbierane i udostępniane w tym formularzu tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia żądanej usługi.
 • Dane są również zbierane i udostępniane w tej formie, o ile jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania i/lub przekazywania danych.
 • Dane o lokalizacji pojazdu i dane do zlokalizowania mobilnego urządzenia końcowego zostaną połączone tylko wtedy, gdy takie połączenie jest konieczne do świadczenia żądanej usługi.
 • Wszelkie inne wykorzystanie danych lokalizacyjnych do celów analizy powinno być dokonywane na zbiorach danych, które zostały wcześniej zanonimizowane.

Zarówno my, jaki i wybrany Partner MINI możemy mieć dostęp do danych o lokalizacji pojazdu, a BMW Polska może mieć dostęp do danych o lokalizacji urządzenia mobilnego za pośrednictwem świadczonych przez niego usług (np. Usługi MINI Connected).
„Otrzymają Państwo szczegółowy opis przesyłanych danych o lokalizacji w celu świadczenia usług specyficznych dla lokalizacji przy zakupie pojazdu lub podczas aktywacji lub konfiguracji Usług MINI Connected lub Aplikacji MINI.
Za pośrednictwem aplikacji MINI lub bezpośrednio w pojeździe - w zakresie technicznie wykonalnym – mogą Państwo skonfigurować swoje ustawienia, czy dane te mogą być przez nas nadal zbierane i przetwarzane, a tym samym będą mieli Państwo możliwość zapobiegania zbieraniu danych w przyszłości. Należy pamiętać, że możemy nie być już w stanie świadczyć pewnych aspektów naszych usług, jeśli ograniczą Państwo zbieranie danych o lokalizacji.”

Będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia określonych celów, dla których przetwarzamy Państwa dane. Jeśli przetwarzamy dane w wielu celach, po osiągnięciu ostatniego określonego celu, dane zostaną automatycznie usunięte lub zapisane w formacie, który uniemożliwia bezpośrednie wnioskowanie na temat osoby fizycznej. Aby upewnić się, że wszystkie Państwa dane zostaną ponownie usunięte zgodnie z zasadą minimalizacji danych, BMW Polska opracowało koncepcję wewnętrznego usuwania danych. Poniżej przedstawiono podstawowe zasady, zgodnie z którymi koncepcja ta nakazuje usunięcie danych osobowych.

Wykorzystanie do wykonania umowy 


W celu wykonania zobowiązań umownych dane zebrane od Państwa mogą być przechowywane tak długo, jak długo obowiązuje umowa oraz, w zależności od charakteru i zakresu umowy, przez 3 lub 6 lat po upływie tego czasu w celu spełnienia wymogów ustawowych dotyczących przechowywania danych oraz w celu rozparzenia wszelkich zapytań lub roszczeń po wygaśnięciu umowy. Dane przetwarzane do celów podatkowych i księgowych, kontroli tożsamości, jeśli jest to wymagane przez prawo lub nasz uzasadniony interes, takie jak np. przepisy dotyczące sankcji lub inne kontrole zgodności, będą przechowywane przez 6 lat zgodnie z ustawowymi wymogami przechowywania.

Ponadto istnieją umowy na dostawę produktów i usług, które wymagają dłuższych okresów przechowywania, patrz także „Wykorzystanie do celów dochodzenia roszczeń” poniżej.

Wykorzystanie do celów dochodzenia roszczeń

Możemy zachować wszelkie dane, które według naszego uznania będą potrzebne do zbadania roszczeń lub obrony przed roszczeniami lub do wszczęcia postępowania karnego lub wniesienia roszczeń przeciwko Państwu, nam lub osobie trzeciej i możemy przechowywać te dane tak długo, jak długo istnieje ryzyko, że takie postępowanie może być wszczęte.

Wykorzystanie do obsługi klienta i celów marketingowych

Dane zebrane od Państwa do celów obsługi klienta i marketingu mogą być przechowywane do 6 lat po zebraniu, chyba że zażądają Państwo usunięcia takich danych i nie ma umownych ani ustawowych zobowiązań do ich przechowywania, które są sprzeczne z takim żądaniem usunięcia.

Wykorzystanie danych dotyczących pojazdu do celów sprzedaży, obsługi i procesów administracyjnych

Dane związane z pojazdem (np. informacje serwisowe i konserwacyjne) będą przechowywane przez cały okres eksploatacji pojazdu.

Wykorzystanie danych dotyczących pojazdu w celu zapewnienia jakości produktu, badań i rozwoju nowych produktów

Dane dotyczące pojazdu będą przechowywane w formie zdepersonalizowanej (speudonimizowanej) do 10 lat.

BMW jest firmą działającą globalnie. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane co do zasady na terenie UE przez pracowników BMW Polska, Partnerów MINI oraz upoważnionych przez nas usługodawców. W wyjątkowych przypadkach przetwarzanie może odbywać się również poza UE, np. w USA. W związku z usługami informatycznymi świadczonymi dla BMW, przede wszystkim w celach wsparcia IT, może okazać się konieczne, aby zakontraktowani usługodawcy z siedzibą poza UE mieli dostęp do danych osobowych. Starannie dobieramy tych usługodawców i zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych, stosując środki umowne, techniczne i organizacyjne. Z reguły uzgadniamy standardowe klauzule umowne UE, w razie potrzeby z dodatkowymi zabezpieczeniami umownymi.

W przypadku niektórych krajów spoza UE, takich jak Izrael i Szwajcaria, UE ustaliła już, że istnieje porównywalny poziom ochrony danych. Ze względu na porównywalny poziom ochrony danych, przekazywanie danych do tych krajów nie wymaga specjalnego zezwolenia ani porozumienia.

Mogą się Państwo skontaktować z nami https://www.mini.com.pl/pl_PL/home/footer/privacy-policy/contact-details.html jeśli chcą Państwo zapoznać się z konkretnymi zabezpieczeniami obowiązującymi przy przekazywaniu danych do innych krajów.

Konto online MINI ID daje możliwość samodzielnego przeglądania i zmiany danych w dowolnym momencie. Mogą Państwo uzyskać dostęp do następujących danych, a nawet je zmienić (jeśli to możliwe):

 • Dane osobowe

 tutaj możesz zmienić swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adresy e-mail, numery telefonów i urodziny.

 • Dane konta

 tutaj możesz zmienić dane swojego konta, takie jak adres e-mail MINI ID, hasło, ustawienia kraju i języka, i wyświetlić powiązane usługi.

 • Deklaracje zgody

 tutaj możesz wyrazić, zmienić lub całkowicie odwołać swoją zgodę na otrzymywanie komunikatów promocyjnych

 • Moje zamówienia

 tutaj znajdziesz informacje o zamówieniach, np. pojazdów i usług MINI  Connected.

 • Moje metody płatności

 tutaj możesz zapisać i zmienić informacje o karcie kredytowej.

 • Moje pojazdy

 tutaj możesz dodawać i usuwać swoje pojazdy.

 • MINI Partner

 tutaj możesz określić i zmienić preferowanych partnerów handlowych (pożądanych partnerów)

 • Lista życzeń i koszyk

 tutaj możesz przeglądać i zmieniać zapisane konfiguracje lub inne zapisane produkty.

 Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe lub chcą Państwo wprowadzić zmiany w tych informacjach, mogą Państwo również skontaktować się z działem obsługi klienta MINI, wysyłając wiadomość e-mail na: mini-sales.pl@mini.com lub telefonicznie pod numerem +48 885 69 64 64 .

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystania Państwa danych osobowych przez Partnerów MINI prosimy o bezpośredni kontakt z odpowiednim Partnerem MINI.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych najlepiej najpierw skontaktować się z działem obsługi klienta MINI - mailowo na adres mini-sales.pl@mini.com lub telefonicznie pod numerem +48 885 69 64 64.

Ponadto mogą Państwo skontaktować się z odpowiednim inspektorem ochrony danych. Listę inspektorów ochrony danych można znaleźć pod linkiem:  https://www.mini.com.pl/pl_PL/home/footer/privacy-policy/contact-details.html.

Jako osoba, której dotyczy przetwarzanie danych (tj. jako osoba, której dane dotyczą), mogą Państwo dochodzić wobec nas pewnych praw wynikających z RODO i innych odpowiednich przepisów o ochronie danych. Poniższa sekcja zawiera wyjaśnienia dotyczące praw osób, których dane dotyczą, wynikających z RODO. W zależności od charakteru i zakresu zapytania poprosimy Państwa o przesłanie go do nas na piśmie.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo dochodzić następujących szczególnych praw wobec BMW Polska:

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO): W każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas informacji na temat przechowywanych przez nas danych na Państwa temat. Ta prośba o udzielenie informacji dotyczy między innymi kategorii przetwarzanych przez nas danych, celów, dla których przetwarzamy te dane, pochodzenia danych, jeśli nie zebraliśmy ich bezpośrednio od Państwa, oraz, w stosownych przypadkach, odbiorców, którym przekazaliśmy Państwa dane. Mogą otrzymać Państwo od nas kopię swoich danych bezpłatnie. Jeśli są Państwo zainteresowani kolejnymi kopiami, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Państwa kolejnymi kopiami.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): Mogą Państwo zażądać poprawienia lub sprostowania Państwa danych. Podejmiemy uzasadnione kroki, aby dane (które przechowujemy na Państwa temat i które przetwarzamy na bieżąco) były dokładne, kompletne i aktualne w oparciu o aktualne informacje dostępne dla nas.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO): Mogą Państwo zażądać usunięcia lub usunięcia swoich danych, pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych dotyczących takiego żądania. Zgodnie z art. 17 RODO może tak być na przykład, jeśli:

 • dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofają Państwo swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, i nie ma innych podstaw prawnych ani podstaw przetwarzania;
 • sprzeciwią się Państwo się przetwarzaniu sowich danych i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • przetwarzanie nie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym wymagającym od nas przetwarzania Państwa danych, w szczególności w odniesieniu do ustawowych okresów przechowywania; nie jest konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych, jeśli

 • kwestionują Państwo dokładność danych - na okres, który jest nam potrzebny do zweryfikowania prawidłowości danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu swoich danych i zamiast tego żądają Państwo ograniczenia ich wykorzystania;
 • nie potrzebujemy już Państwa danych, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu weryfikacji, czy nasze uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): Na Państwa żądanie przekażemy Państwa dane - jeśli jest to technicznie wykonalne - innemu administratorowi. Jednakże przysługuje Państwu to prawo tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy. Zamiast otrzymywać kopię swoich danych, mogą Państwo również zażądać, abyśmy przekazali dane bezpośrednio innemu wskazanemu przez Państwa administratorowi wskazanemu.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w dowolnym momencie z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, pod warunkiem że przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie lub na naszych uzasadnionych interesach lub interesach strony trzeciej. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych. To ostatnie nie ma zastosowania, jeśli możemy wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów lub jeśli potrzebujemy Państwa danych w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Przetwarzanie danych pod wspólną kontrolą BMW Polska i Partnera MINI

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, jak wyjaśniono powyżej, w odniesieniu do przetwarzania danych, które podlega wspólnej kontroli BMW Polska i Partnera MINI,   mogą Państwo skontaktować się zarówno z BMW Polska, jak i z Partnerem MINI. W zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności, BMW Polska i Partner MINI będą wymieniać istotne informacje. Należy pamiętać, że w niektórych sytuacjach strona inna niż ta, z którą się Państwo skontaktowali, będzie musiała skontaktować się z Państwem w celu zaspokojenia prawa osoby, której dane dotyczą. Na przykład, jeśli zażądają Państwo od Partnera MINI dostępu do danych dotyczących przetwarzania danych, które podlega wspólnej kontroli BMW Polska i Partnera MINI, wówczas informacje te mogą zostać ujawnione również przez BMW Polska.

Terminy zaspokojenia praw osób, których dane dotyczą

Co do zasady, staramy się spełnić wszystkie żądania w ciągu 30 dni. Okres ten może jednak zostać przedłużony, jeśli jest to konieczne z przyczyn związanych z konkretnym prawem osoby, której dane dotyczą lub złożonością żądania.

Ograniczenie informacji w celu zaspokojenia praw osób, których dane dotyczą

W niektórych sytuacjach, gdy jest to wymagane przez prawo, możemy nie być w stanie przekazać Państwu informacji o wszystkich Państwa danych. Jeśli w takim przypadku będziemy musieli odrzucić Państwa prośbę o udzielenie informacji, poinformujemy jednocześnie o przyczynach odmowy.

Skarga do organów nadzorczych

BMW Polska bardzo poważnie traktuje Państwa obawy i prawa. Jeśli jednak jeśli uznają Państwo, że nie rozstrzygnęliśmy odpowiednio Państwa skarg lub obaw, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, strona internetowa: https://uodo.gov.pl/pl

Kwestie dotyczące Ochrony prywatności zostały uregulowane w Polityce prywatności. Więcej informacji można znaleźć tutaj.