PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Będziemy przetwarzać Państwa dane tylko wtedy, gdy pozwala nam na to obowiązujące przepisy prawa. Przetwarzamy Państwa dane w szczególności na podstawie art. 6 i art. 9 RODO oraz na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 7 RODO. Czyniąc to, będziemy opierać przetwarzanie danych m.in. na następujących podstawach prawnych. Należy pamiętać, że lista ta nie jest kompletną ani wyczerpującą listą podstaw prawnych, a zamiast tego zawiera jedynie przykłady, które mają na celu zwiększenie przejrzystości podstaw prawnych.

- Zgoda (art. 6 ust. 1, wysłane. 1 lit. a), art. 7 RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a), art. 7 RODO): niektóre dane będziemy przetwarzać wyłącznie na podstawie Państwa uprzedniej wyraźnej i dobrowolnej zgody. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać lub odwołać swoją zgodę.

- Realizacja umowy/działania przedumowne (art. 6 ust. 1, przesłane. 1 lit. b RODO): Niektóre dane wykorzystujemy w celu zainicjowania lub wykonania umowy z BMW Polska i Partnerami MINI.

- Wykonanie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): BMW Polska podlega szeregowi wymogów ustawowych. Aby spełnić te wymagania, musimy przetwarzać określone dane.

- Ochrona prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): BMW Polska będzie przetwarzać określone dane w celu ochrony swoich interesów lub interesów osób trzecich. Takie przetwarzanie może jednak nastąpić tylko wtedy, gdy Państwa własne interesy nie są nadrzędne w indywidualnym przypadku.

Środki bezpieczeństwa danych o lokalizacji.

Niektóre usługi mogą być świadczone tylko wtedy, gdy ujawnią Państwo swoją lokalizację lub lokalizację pojazdu. Bardzo poważnie podchodzimy do poufności tych danych o lokalizacji.

Dlatego dane o Państwa lokalizacji (w tym dane uzyskane w ramach konserwacji pojazdu) są chronione przy użyciu następujących środków ostrożności:

- są one przechowywane w formie identyfikowalnej lub przypisanej Państwu lub Państwa pojazdowi tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, na który wyraził Pan/Pani zgodę.

- dane są gromadzone i udostępniane w formie identyfikowalnej tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia żądanej usługi.

- dane są również gromadzone i udostępniane w formie identyfikowalnej w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani przez prawo do przechowywania i/lub przekazywania danych.

- dane dotyczące lokalizacji pojazdu oraz dane dotyczące zlokalizowania terminala mobilnego są łączone tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia żądanej usługi.

- wszelkie inne wykorzystanie danych lokalizacyjnych do celów analizy powinno być dokonywane na zbiorach danych, które zostały wcześniej zanonimizowane.

- BMW Polska, Państwa partnerzy MINI możemy mieć dostęp do danych śledzenia pojazdów, a BMW Polska może mieć dostęp do danych śledzenia urządzenia mobilnego za pośrednictwem świadczonych przez niego usług (np. Usług MINI Connected).

- otrzymają Państwo szczegółowy opis przesyłanych danych o lokalizacji w celu świadczenia usług specyficznych dla lokalizacji po zakupie pojazdu lub po aktywacji lub skonfigurowaniu Usług MINI Connected lub aplikacji MINI.

- za pośrednictwem aplikacji MINI lub bezpośrednio w pojeździe — w zakresie technicznie wykonalnym — mogą Państwo skonfigurować, czy takie dane będą nadal gromadzone i przetwarzane przez nas, zapobiegając tym samym zbieraniu danych w przyszłości. Należy pamiętać, że możemy nie być już w stanie świadczyć pewnych aspektów naszych usług, jeśli ograniczą Państwo zbieranie danych o lokalizacji.