MINI Countryman to kompaktowy SUV z napędem na cztery koła All4. MINI Countryman to kompaktowy SUV z napędem na cztery koła All4.

MINI Countryman.

Do odważnych świat należał? Z MINI Countryman nadal możesz wszystko.

COMING SOON!

author.product-selector.pdhNotAvailable.disclaimerInfo.text This component is currently unavailable. But feel free to look around. And come back soon if you can’t find what you’re looking for this time.

RODZINA MINI COUNTRYMAN.

Poznaj naszych najpopularniejszych członków rodziny MIIN Countryman.

cosy Sec ? COSY - EU - 100 - 7331 L % 25 Lay VJ 4 Ws 46 Iq 5 gmvhm Bd V Uy Xq QFJ Bp EWNR 98 Sk % 25 m DT Ss Q Bdqf 9 Tjm B Ot Xanpx 65 e Nun J 4 Ws P 6 l 75 zf At UD 6 Jdo F 7 Gq B Awn Whc K Yi Wk P 05 x 2 YI 0 e 9 Hxi NH Cf 5 wh Dye O Nay Vybf D Knv L Ug Ch Sq 65 Gyb U Eqce V 89 Chb Nm Kjh Po Eqhk 7 Bkf ML Nmqn 1 % 25 C 5 Dyk 7 m 5 Vn 9 x Y Cn 178 z 3 a Nt E 5 V 1 Pa X Iff N 8 z VM Rrvd Sk Paz Dx 4 o 1 dn M Ra YWFOAQ 5 Dx Rte J Oy Z 8 Y Wxfj Tgkc Pte WS 6 ldb K Mfjedws CYBDS 6 j Q % 25 ghk 2 Ydw 6 Zu Ucnpt Q % 25 wc 3 b K Hif Zu % 25 K Xhuj H Sc 3 u Brq 3 v Jd KX 324 m 8 w TQ Br Xp F 7 V % 25 l Z 24 ri I 1 z Yscp F 4 Hv V Ct 0 Ki IFJ Gz EQAB Hv IT 9 aep O 2 J Gvlo R Dsgp T 9 Gs Lvm E Uilo 90 y G Akb Hs Lo AC 9 L 2 h J 0 y LO Eo Npq TA Cyg N Lk 7 ml OEC Uky Ko 7 sg N Ebn C Lp 10 Uk Nh 5 EWCV Abnkq 8 Netz Oh 5 nm Peisagq 857 Mj 67 R Um P 81 D 6 texb 7 MPV Ywiw Wh 1 D Mzt % 25 Hweq VY Dafz 0 jjm BYX Gu SDOPLF Cn Z 8 Xx Lv 2 j R Czfw 4 j Slnmdh S Ij AOK Ur Z Bzcs 6 nja 1 E 47 ZGHX Yu XGN Iq Q 53 Nxt Jix 23 rm Y Cjy H Wp 5 Qhr O 2 ke H 8 h S Id 4 Mw GUXBDFZ Ur OQ Exy V Afol 32 n NH Cwv Srxl Mk JE % 255 db Y Cjy ON 74 mvh B 06 kxb Zt M Bz Je Tj Hccm

MINI Countryman One już za 1 100 zł netto mies.

 • Idealny do miejskiej dżungli.
 • Przestronne wnętrze i podwyższona pozycja za kierownicą.
 • Wrodzony charakter MINI.

OD *

cosy Sec ? COSY - EU - 100 - 7331 L % 25 Lay VJ 4 Ws 46 Iq 5 gmvhm Bd V Uy Xq QFJ Bp EWNR 98 Sk % 25 m DT Ss Q Bdqf 9 Tjm B Ot Xanpx 65 e Nun J 4 Wsin TN % 259 Qht E 6 wz Xtb 7 Gq Yuz H Gflr YX Ur O Rq QEV Afo UMA 8 ACR Vwh J 0 y LO Ex Ndq TA Cyg N 6 f 8 ml OEC Ukw SE 7 sg N Ebn % 25 b R 10 Uk Nh 5 Z Oq V Abnkq 8 hl Yz Oh 5 nm PKM Uagq 857 MBHRR Um P 81 D 2 J Wxb 7 MPV Yps 5 Wh 1 D Mztio 9 eq VY Daf 4 o Ajmzt YRSF Lb 67 aftxd IW Cw 1 R Sf W Qv Oz % 25 Vxd Se ZL Ebuz W Qdjcy 6 h 3 ae ZQ 6 K Cwr X Rjc Zw B Ec Srx 6 Kc % 252 NKJ 4 Ww B Kupkm Q Fe % 252 B 3 in 8 Z Ijup 2 XH 5 Pzv 63 ipr J 8 Oa Gw X Hi 4 T Pge 9 % 25 r JH Fl Mf 3 ou 4 TJ Is D Vv L 3 Fl Tv 0 Jkgy X Isl GAT 9 b Crv 0 s 9 Ol 0 u E 4 GA 0 ogs U 3 NF 9 OALU 0 bnk Iog Oyb Awsnv L Ug Ch O 035 Gyb U Eqgt O 89 Chb Nm Ufa Po Eqhk 7 f Xv ML Nmqn 1 Sdn Dyk 7 m 5 Vdaf Y Cn 178 z QX Qt E 5 V 1 Pa Zr Qf N 8 z VMRPGS Sk % 25 z B Tcx Vo 70 i Ohjm BY 0 Ju SDOPR Qp Sx Ihk W Ex HS 9 owy 2 j % 25 P 6 vdh SM 5 gpnj Tr Bzc 86 g Cl Zy S 4 iqb 4 gy E 6 ptv Yh FU Zle Eagd Ihce Jn TNB 98 x CO 2 ksx Ealf 4 Yuz HM 7 yg Q Sht 95 JE 47 Bdqfo ZT Wptv Ya Sw N 65 e OV Gd 4 Wsi BO 3 q Imvh 006

MINI Countryman One już za 1 100 zł netto mies.

cosy Sec ? COSY - EU - 100 - 7331 L % 25 Lay VJ 4 Ws 46 Iq 5 gmvhm TAV Uy Xq QFJ Bp EWNR 98 Sk % 25 m DT Ss Q Bdqf 9 Tjm B Ot Xanpx 65 e NJKJ 4 Wsin TN % 259 Qht E 6 wz Xtb 7 Gq Yuz H Gflr YX Ur O Rq QEV Afo UMA 8 ACRO Th J 0 y LO Ex Nqq TA Cynvf T 9 a 8 CO 2 J Gvlo RP Ggp T 9 Gs Lxk U Uilo 90 y Y 7 jb Hs Lo AC 02 % 25 h J 0 y LOEA Dqq TA Cyg NSU Bml OEC Ukdn 07 sg N Ebn Qk X 10 Uk Nh 5 Z 2 z V Abnkq 8 c H Ez Oh 5 nm PKI Fagq 857 Mujv R Um P 8 XD 3 vlxb 7 MPVYXGO Wh 1 D Mztr 9 Jeq VY Daf 4 R Ljmzt YRSF 0167 aftxd Ir 1 w 1 R Sf W Qvg 0 % 25 Vxd Se ZL 4 Nuz W Qdjcy Nh 3 ae ZQ 6 K Cwq X Rjc Zw BE % 254 rx 6 Kc % 252 N Kd 4 Ww B Kupk BT Fe % 252 B 3 in 76 Ijup 2 XH 5 Pcv 63 ipr J 8 Ma Gw X Hi 4 T Pg R 9 % 25 r JH Fl M Ujou 4 TJ Is Db OL 3 Fl Tv 0 Yn Hy X Isl G Atgn Crv 0 s 9 Of ZTE 4 GA 0 og Sc INF 9 OAL Udhek Iog Oyb Qe Cnv L Ug Ch OD 85 Gyb U Eqg NV 89 Chb Nm Uh I Po Eqhk 7 b 1 v ML Nmqn 1 h VY Dyk 7 m 5 Vq 4 b Y Cn 178 zmhvt E 5 V 1 Pa 7 cmf N 8 z VMR 1 Kj Sk Paz Dx VB Cdn M Ra Y Wz 2 % 25 Q 5 Dx Rtea EKZ 8 Y Wxfjpp Mc Pte WS 6 iyn K Mfjedw HU 5 BDS 6 j Q % 25 JTQ 2 Ydw 6 Zu Tl Tpt Q % 25 wc 3 ls Kif Zu % 25 K Xs Es H Sc 3 u Br 0 Nh Jd KX 324 Ake TQ Br Xp F On Nl Z 24 ri Ip Dsscp F 4 Hv Wb U 0 KE Fhz UG 4 f Xx 7 e % 25 L 3 h Tx VN 0 Jeiv Om 0 GM % 25 K 9 ZG 10 tf Cdq L Eiy DA % 250 H 2 jm B Lz 5 h F Uhz 61 coub 6 TI 8 n T Nbq K Fe 0 W 5 lkuo Zqf Nws 53 ZG 19 mr Op Qq E 47 Ldqfoj T Wptv R Mb N % 2565 e OV Gq T Mrw 8 jgu 9 Q Fe 0 Wf 6 Bm KVZEY Aw TQL Ir Ei 8 s P 05 yy K

MINI Countryman Cooper już za 1 200 zł netto mies.

 • Dla każdego ceniącego sobie komfort podróży.
 • Styl obok, którego nie przejdziesz obojętnie.
 • Dynamiczny charakter w standardzie.

OD *

cosy Sec ? COSY - EU - 100 - 7331 L % 25 Lay VJ 4 Ws 46 Iq 5 gmvhm TAV Uy Xq QFJ Bp EWNR 98 Sk % 25 m DT Ss Q Bdqf 9 Tjm B Ot Xanpx 65 e NJKJ 4 Wsin TN % 259 Qht E 6 wz Xtb 7 Gq Yuz H Gflr YX Ur O Rq QEV Afo UMA 8 ACRO Th J 0 y LO Ex Nqq TA Cynvf T 9 a 8 CO 2 J Gvlo RP Ggp T 9 Gs Lxk U Uilo 90 y Y 7 jb Hs Lo AC 02 % 25 h J 0 y LOEA Dqq TA Cyg NSU Bml OEC Ukdn 07 sg N Ebn Qk X 10 Uk Nh 5 Z 2 z V Abnkq 8 c H Ez Oh 5 nm PKI Fagq 857 Mujv R Um P 8 XD 3 vlxb 7 MPVYXGO Wh 1 D Mztr 9 Jeq VY Daf 4 R Ljmzt YRSF 0167 aftxd Ir 1 w 1 R Sf W Qvg 0 % 25 Vxd Se ZL 4 Nuz W Qdjcy Nh 3 ae ZQ 6 K Cwq X Rjc Zw BE % 254 rx 6 Kc % 252 N Kd 4 Ww B Kupk BT Fe % 252 B 3 in 76 Ijup 2 XH 5 Pcv 63 ipr J 8 Ma Gw X Hi 4 T Pg R 9 % 25 r JH Fl M Ujou 4 TJ Is Db OL 3 Fl Tv 0 Yn Hy X Isl G Atgn Crv 0 s 9 Of ZTE 4 GA 0 og Sc INF 9 OAL Udhek Iog Oyb Qe Cnv L Ug Ch OD 85 Gyb U Eqg NV 89 Chb Nm Uh I Po Eqhk 7 b 1 v ML Nmqn 1 h VY Dyk 7 m 5 Vq 4 b Y Cn 178 zmhvt E 5 V 1 Pa 7 cmf N 8 z VMR 1 Kj Sk Paz Dx VB Cdn M Ra Y Wz 2 % 25 Q 5 Dx Rtea EKZ 8 Y Wxfjpp Mc Pte WS 6 iyn K Mfjedw HU 5 BDS 6 j Q % 25 JTQ 2 Ydw 6 Zu Tl Tpt Q % 25 wc 3 ls Kif Zu % 25 K Xs Es H Sc 3 u Br 0 Nh Jd KX 324 Ake TQ Br Xp F On Nl Z 24 ri Ip Dsscp F 4 Hv Wb U 0 KE Fhz UG 4 f Xx 7 e % 25 L 3 h Tx VN 0 Jeiv Om 0 GM % 25 K 9 ZG 10 tf Cdq L Eiy DA % 250 H 2 jm B Lz 5 h F Upyj Qagd 087 uw 8 jd Zyml DT % 25 P 6 gao Z Ij AM % 25 Uo V Bzcht N 9 Zeq KRGZ Ias 8 TNF 1 H Xdj O 0 % 25 lt 2 VZ 8 Xh Ausfgz 9 ml DTI 0 Ccy 2 oe 4 YA 89 R 7 heku M 3 D % 25 xxy

MINI Countryman Cooper już za 1 200 zł netto mies.

cosy Sec ? COSY - EU - 100 - 7331 L % 25 Lay VJ 4 Ws 46 Iq 5 gmvhm TAV Uy Xq QFJ Bp EWNR 98 Sk % 25 m DT Ss Q Bdqf 9 Tjm B Ot Xanpx 65 e N Jq J 4 Wsin TN % 259 Qht E 6 wz Xtb 7 Gq Yuz H Gflr YX Ur O Rq QEV Afo UMA 8 ACRO Th J 0 y LO Ex Nqq TA Cynvf T 9 a 8 CO 2 J Gvlo RP Ggp T 9 Gs Lxk U Uilo 90 y Y 7 jb Hs Lo AC 02 % 25 h J 0 y LOEA Dqq TA Cyg NSU Bml OEC Ukdn 07 sg N Ebn Qk X 10 Uk Nh 5 Z 2 z V Abnkq 8 c H Ez Oh 5 nm PKI Fagq 857 Mujv R Um P 8 XD 3 vlxb 7 MPVYXGO Wh 1 D Mztr 9 Jeq VY Daf 4 R Ljmzt YRSF 0167 aftxd Ir 1 w 1 R Sf W Qvg 0 % 25 Vxd Se ZL 4 Nuz W Qdjcy Nh 3 ae ZQ 6 K Cwq X Rjc Zw BE % 254 rx 6 Kc % 252 N Kd 4 Ww B Kupk BT Fe % 252 B 3 in 76 Ijup 2 XH 5 Pcv 63 ipr J 8 Ma Gw X Hi 4 T Pg R 9 % 25 r JH Fl M Ujou 4 TJ Is Db OL 3 Fl Tv 0 Yn Hy X Isl G Atgn Crv 0 s 9 Of ZTE 4 GA 0 og Sc INF 9 OAL Udhek Iog Oyb Qe Cnv L Ug Ch OD 85 Gyb U Eqg NV 89 Chb Nm Uh I Po Eqhk 7 b 1 v ML Nmqn 1 h VY Dyk 7 m 5 Vq 4 b Y Cn 178 zmhvt E 5 V 1 Pa 7 cmf N 8 z VMR 1 Kj Sk Paz Dx VB Cdn M Ra Y Wz 2 % 25 Q 5 Dx Rtea EKZ 8 Y Wxfjpp Mc Pte WS 6 iyn K Mfjedw HU 5 BDS 6 j Q % 25 JTQ 2 Ydw 6 Zu Tl Tpt Q % 25 wc 3 ls Kif Zu % 25 K Xs Es H Sc 3 u Br 0 Nh Jd KX 324 Ake TQ Br Xp F On Nl Z 24 ri Ip Dsscp F 4 Hv Wb U 0 KE Fhz UG 4 f Xx 7 e % 25 L 3 h Tx VN 0 Jeiv Om 0 GM % 25 K 9 ZG 10 tf Cdq L Eiy DA % 250 H 2 jm B Lz 5 h F Uhz 61 coub 6 TI 8 n T Nbq K Fe 0 W 5 lkuo Zqf Nws 53 ZG 19 mr Op Qq E 47 Ldqfoj T Wptv R Mb N % 2565 e OV Gq T Mrw 8 jgu 9 Q Fe 0 Wf 6 Bm KVZEY Aw TQL Ir Ei 8 s P 05 yy K

MINI Countryman Cooper All4 już za 1 250 zł netto mies.

 • Dla lubiących wypady za miasto.
 • Teraz także z napędem All4.
 • Dynamiczny charakter w standardzie.

OD *

cosy Sec ? COSY - EU - 100 - 7331 L % 25 Lay VJ 4 Ws 46 Iq 5 gmvhm TAV Uy Xq QFJ Bp EWNR 98 Sk % 25 m DT Ss Q Bdqf 9 Tjm B Ot Xanpx 65 e N Jq J 4 Wsin TN % 259 Qht E 6 wz Xtb 7 Gq Yuz H Gflr YX Ur O Rq QEV Afo UMA 8 ACRO Th J 0 y LO Ex Nqq TA Cynvf T 9 a 8 CO 2 J Gvlo RP Ggp T 9 Gs Lxk U Uilo 90 y Y 7 jb Hs Lo AC 02 % 25 h J 0 y LOEA Dqq TA Cyg NSU Bml OEC Ukdn 07 sg N Ebn Qk X 10 Uk Nh 5 Z 2 z V Abnkq 8 c H Ez Oh 5 nm PKI Fagq 857 Mujv R Um P 8 XD 3 vlxb 7 MPVYXGO Wh 1 D Mztr 9 Jeq VY Daf 4 R Ljmzt YRSF 0167 aftxd Ir 1 w 1 R Sf W Qvg 0 % 25 Vxd Se ZL 4 Nuz W Qdjcy Nh 3 ae ZQ 6 K Cwq X Rjc Zw BE % 254 rx 6 Kc % 252 N Kd 4 Ww B Kupk BT Fe % 252 B 3 in 76 Ijup 2 XH 5 Pcv 63 ipr J 8 Ma Gw X Hi 4 T Pg R 9 % 25 r JH Fl M Ujou 4 TJ Is Db OL 3 Fl Tv 0 Yn Hy X Isl G Atgn Crv 0 s 9 Of ZTE 4 GA 0 og Sc INF 9 OAL Udhek Iog Oyb Qe Cnv L Ug Ch OD 85 Gyb U Eqg NV 89 Chb Nm Uh I Po Eqhk 7 b 1 v ML Nmqn 1 h VY Dyk 7 m 5 Vq 4 b Y Cn 178 zmhvt E 5 V 1 Pa 7 cmf N 8 z VMR 1 Kj Sk Paz Dx VB Cdn M Ra Y Wz 2 % 25 Q 5 Dx Rtea EKZ 8 Y Wxfjpp Mc Pte WS 6 iyn K Mfjedw HU 5 BDS 6 j Q % 25 JTQ 2 Ydw 6 Zu Tl Tpt Q % 25 wc 3 ls Kif Zu % 25 K Xs Es H Sc 3 u Br 0 Nh Jd KX 324 Ake TQ Br Xp F On Nl Z 24 ri Ip Dsscp F 4 Hv Wb U 0 KE Fhz UG 4 f Xx 7 e % 25 L 3 h Tx VN 0 Jeiv Om 0 GM % 25 K 9 ZG 10 tf Cdq L Eiy DA % 250 H 2 jm B Lz 5 h F Upyj Qagd 087 uw 8 jd Zyml DT % 25 P 6 gao Z Ij AM % 25 Uo V Bzcht N 9 Zeq KRGZ Ias 8 TNF 1 H Xdj O 0 % 25 lt 2 VZ 8 Xh Ausfgz 9 ml DTI 0 Ccy 2 oe 4 YA 89 R 7 heku M 3 D % 25 xxy

MINI Countryman Cooper All4 już za 1 250 zł netto mies.

cosy Sec ? COSY - EU - 100 - 7331 L % 25 Lay VJ 4 Ws 46 Iq 5 gmvhm N Ajry Xq QFJ Bp EWNR 98 Sk % 25 m DT Ss Q Bdqf 9 Tjm B Ot Xanpx 65 e N Jl J 4 Wsin TN % 259 Qht E 6 wz Xtb 7 Gq Yuz H Gflr YX Ur O Rq QEV Afo UMA 8 ACRZ % 25 h J 0 y LO Ejc 5 q TA Cyg NWU 5 ml OEC Uken 77 sg N Ebn % 25 d N 10 Uk Nh 5 u PDV Abnkq 83 q Wz Oh 5 nm P Ke 9 agq 857 Mm 0 v R Um P 81 D 7 cxxb 7 MPV Ypw W Wh 1 D Mztia 0 eq VY Daf HS 7 jmzt YRSJ 0667 aftxd TA % 25 fjv Cac Pte WS 6 Gb UK Mfjedw 9 h DBDS 6 j Q % 250 Jq 2 Ydw 6 Zu Aqnpt Q % 25 wc 3 Om Mif Zu % 25 K Xg 7 NH Sc 3 u Br U 2 V Jd KX 324 bp TTQ Br Xp Fh Pcl Z 24 ri Iqk 3 scp F 4 Hvmb K 0 Ki IFJG 7 t MAB Hv IT 9 a WSO 2 J Gvlo Rsdgp T 9 Gs Lx 0 b Uilo 90 y Wo Ib Hs Lo A Ce Lnh J 0 y LO Ej Zlq TA Cyg N 6 % 259 ml OEC Ukwu 27 sg N Ebn % 25 Yp 10 Uk Nh 5 ut TV Abnkq 83 f Dz Oh 5 nm P Xj Nagq 857 Mr Yj R Um P 81 D 4 Gnxb 7 MPVYF 9 q Wh 1 DM Skph 5 u PKV Abnkq 83 Kmz Oh 5 nm Pke Ragq 857 Mn 1 f R Um P 81 D 5 P Axb 7 MPVY 8 td Wh 1 D Mzt Pfjeq VY Daf Ms 8 jmzt YRSDPO 67 aftxd Yr Dw 1 R Sf W Qt 4 B % 25 Vxd Se Zf Fmuz W Qdjc SI 93 ae ZQ 6 Kd 74 X Rjc Zw Bvv Wrx 6 Kc % 252 Gqz 4 Ww B Kup 95 a Fe % 252 B 3 io L 3 Ijup 2 XH Ly Lv 63 ipr Jy C 4 Gw X Hi 4 TC 7 C 9 % 25 r JH Fl E 1 Pou 4 TJ Is NVKL 3 Fl Tv 0 kz 1 y X Isl G Ave C Crv 0 s 9 Oc 85 E 470 PS 5 gsw TZY Kih JPL Zf 1 Eo KG Ok D Eg Wi 4 U Xgt E 6 wmu Mh 7 Gqe Ni E 9 IBD Fh Sa P 05 PS 2 trb H 82 LA Rz L 18 M 40 K Ecay V Hb X Mw 1 p Ca J Xgt U Dlkvbz 7 s Yhu Mwb B Lcv 6 OQW 81 i 2 a Kkfg ML Wlp R Bn HU 30 K Ecw 2 FD 4 f X 7 j Np L 3 h Al 7 GR Cx Eaqq 4

MINI Countryman Cooper S All4 już za 1 450 zł netto mies.

 • Jeszcze więcej mocy, jeszcze więcej frajdy z jazdy.
 • Przyczepność w każdych warunkach dzięki napędowi All4.
 • Podwójny układ wydechowy.

OD *

cosy Sec ? COSY - EU - 100 - 7331 L % 25 Lay VJ 4 Ws 46 Iq 5 gmvhm N Ajry Xq QFJ Bp EWNR 98 Sk % 25 m DT Ss Q Bdqf 9 Tjm B Ot Xanpx 65 e N Jl J 4 Wsin TN % 259 Qht E 6 wz Xtb 7 Gq Yuz H Gflr YX Ur O Rq QEV Afo UMA 8 ACRZ % 25 h J 0 y LO Ejc 5 q TA Cyg NWU 5 ml OEC Uken 77 sg N Ebn % 25 d N 10 Uk Nh 5 u PDV Abnkq 83 q Wz Oh 5 nm P Ke 9 agq 857 Mm 0 v R Um P 81 D 7 cxxb 7 MPV Ypw W Wh 1 D Mztia 0 eq VY Daf HS 7 jmzt YRSJ 0667 aftxd TA % 25 fjv Cac Pte WS 6 Gb UK Mfjedw 9 h DBDS 6 j Q % 250 Jq 2 Ydw 6 Zu Aqnpt Q % 25 wc 3 Om Mif Zu % 25 K Xg 7 NH Sc 3 u Br U 2 V Jd KX 324 bp TTQ Br Xp Fh Pcl Z 24 ri Iqk 3 scp F 4 Hvmb K 0 Ki IFJG 7 t MAB Hv IT 9 a WSO 2 J Gvlo Rsdgp T 9 Gs Lx 0 b Uilo 90 y Wo Ib Hs Lo A Ce Lnh J 0 y LO Ej Zlq TA Cyg N 6 % 259 ml OEC Ukwu 27 sg N Ebn % 25 Yp 10 Uk Nh 5 ut TV Abnkq 83 f Dz Oh 5 nm P Xj Nagq 857 Mr Yj R Um P 81 D 4 Gnxb 7 MPVYF 9 q Wh 1 DM Skph 5 u PKV Abnkq 83 Kmz Oh 5 nm Pke Ragq 857 Mn 1 f R Um P 81 D 5 P Axb 7 MPVY 8 td Wh 1 D Mzt Pfjeq VY Daf Ms 8 jmzt YRSDPO 67 aftxd Yr Dw 1 R Sf W Qt 4 B % 25 Vxd Se Zf Fmuz W Qdjc SI 93 ae ZQ 6 Kd 74 X Rjc Zw Bvv Wrx 6 Kc % 252 Gqz 4 Ww B Kup 95 a Fe % 252 B 3 io L 3 Ijup 2 XH Ly Lv 63 ipr Jy C 4 Gw X Hi 4 TC 7 C 9 % 25 r JH Fl E 1 Pou 4 TJ Is NVKL 3 Fl Tv 0 kz 1 y X Isl G Ave C Crv 0 s 9 Oc 85 E 470 PS 5 gsw TZY Kih JPL Zf 1 Eo KG Ok D Eg Wi 4 U Xgt E 6 wmu Mh 7 Gqe Ni E 9 IBD Fh Sa P 05 vq B 3 dnu ERY Hp R Bu Xq Dye Lix 2 ndb XABN Wi 5 bf F Sr P 61 dp KM 4 Qg X Ad CRL 10 t 9 Tu Bk Eiy 6 If XRTPNH Cwn SU Dye LA Emrq Ib Ksj NRUQYPKVHW Jei Z Zq

MINI Countryman Cooper S All4 już za 1 450 zł netto mies.

MINI Countryman Cooper D All4 już za 1 400 zł netto mies.

 • Dla miłośników przygód, którzy nie lubią wizyt na stacji paliw.
 • Oszczędny i mocny silnik wysokoprężny.
 • Frajda z jazdy w każdych warunkach dzięki napędowi All4.

OD *

MINI Countryman Cooper D All4 już za 1 400 zł netto mies.

cosy Sec ? COSY - EU - 100 - 7331 L % 25 Lay VJ 4 Ws 46 Iq 5 gmvhm N 2 V Uy Xq QFJ Bp EWNR 98 Sk % 25 m DT Ss Q Bdqf 9 Tjm B Ot Xanpx 65 e Nxn J 4 Wsin TN % 259 Qht E 6 wz Xtb 7 Gq Yuz H Gflr YX Ur O Rq QEV Afo UMA 8 AC 9 V 2 h J 0 y LO Exc Kq TA Cyg N 6 f Cml OEC Ukw Mw 7 sg N Ebn % 25 QM 10 Uk Nh 5 Z Yk V Abnkq 8 q Z 4 z Oh 5 nm Pmcmagq 857 M 7 Kj R Um P 81 D 2 vkxb 7 MPV Yp Mn Wh 1 D Mztifmeq VY Daf Hsjjmzt YRSJ 0 w 67 aftxd T Cyw 1 R Sf W Qvr E % 25 Vxd Se ZG Ebuz W Qdjc 9 N 73 ae ZQ 6 Kown X Rjc Zw BL % 25 rrx 6 Kc % 252 yp 44 Ww B Kup C 71 Fe % 252 B 3 i E 1 q Ijup 2 XH Ny Dv 63 ipr Jk UY Gw X Hi 4 TPCR 9 % 25 r JH Fl Mtxou 4 TJ Is Dvp L 3 Fl Tv 0 Y Gey X Isl G At 9 E Crv 0 s 9 Of 0 JE 4 GA 0 og S Aq NF 9 OAL Ud 6 lk Iog Oyb Qcunv L Ug Ch Zu 15 Gyb U Eqca X 89 Chb Nm KRI Po Eqhk 7 BSUML Nmqn 12 c 9 Dyk 7 m 5 Vp KHY Cn 178 zi Bnt E 5 V 1 Pa 7 Z Wf N 8 z VMR 1 Kj Sk Paz Dx VY 6 dn M Ra Y Wzt OQ 5 Dx Rteaf NZ 8 Y Wxfj R Wkc Pte WS 6 xw BK Mfjedw WCRBDS 6 j Q % 25 exk 2 Ydw 6 Zujlept Q % 25 wc 36 Pjif Zu % 25 K Xw Mx H Sc 3 u Br 026 Jd KX 324 A 1 t TQ Br Xp F Ov 0 l Z 24 ri Ig 5 Hscp F 4 Hv U 8 Q 0 Ki IFJ Gb PUAB Hv IT 9 h 1 b O 2 J Gvloqjlgp T 9 Gs Ll 8 U Uilo 90 ys Qbb Hs Lo A Ce 55 h J 0 y LO Eflrq TA Cyg N Oi 3 ml OEC Ukda 77 sg N Ebn % 25 dp 10 t N Wu R 5 Eiyr 6 F 9 ML Wqr % 25 f 1 h F Unzj 15 K 908 l 5 w 1 pi Y Je Mt UDBV 91 b O Ij A Mu QWNR Wuvws Poxvqk Zdqfxe 0 NF 14 Qm So Pleif G 7 Q Ll 5 w 8 j Czg P Jt E 6 M Jei P Iq 4 gpn X Kxf 9 v Q Fz % 255 eq KCGZ Iao 8 TNF 14 iv Aj 0 % 25 lt 2 V Gq T Mk Ct UZ 7 c 1 QDD 0

MINI Countryman Cooper S E All4 już za 1 600 zł netto mies.

 • Dla miłośników frajdy z jazdy z elektrycznym zacięciem.
 • Zasięg przy wykorzystaniu tylko napędu elektrycznego wynoszący do 42 km.
 • Napęd na 4 koła przy wykorzystaniu obu napędów.

OD * 145 300,00 PLN

cosy Sec ? COSY - EU - 100 - 7331 L % 25 Lay VJ 4 Ws 46 Iq 5 gmvhm N 2 V Uy Xq QFJ Bp EWNR 98 Sk % 25 m DT Ss Q Bdqf 9 Tjm B Ot Xanpx 65 e Nxn J 4 Wsin TN % 259 Qht E 6 wz Xtb 7 Gq Yuz H Gflr YX Ur O Rq QEV Afo UMA 8 AC 9 V 2 h J 0 y LO Exc Kq TA Cyg N 6 f Cml OEC Ukw Mw 7 sg N Ebn % 25 QM 10 Uk Nh 5 Z Yk V Abnkq 8 q Z 4 z Oh 5 nm Pmcmagq 857 M 7 Kj R Um P 81 D 2 vkxb 7 MPV Yp Mn Wh 1 D Mztifmeq VY Daf Hsjjmzt YRSJ 0 w 67 aftxd T Cyw 1 R Sf W Qvr E % 25 Vxd Se ZG Ebuz W Qdjc 9 N 73 ae ZQ 6 Kown X Rjc Zw BL % 25 rrx 6 Kc % 252 yp 44 Ww B Kup C 71 Fe % 252 B 3 i E 1 q Ijup 2 XH Ny Dv 63 ipr Jk UY Gw X Hi 4 TPCR 9 % 25 r JH Fl Mtxou 4 TJ Is Dvp L 3 Fl Tv 0 Y Gey X Isl G At 9 E Crv 0 s 9 Of 0 JE 4 GA 0 og S Aq NF 9 OAL Ud 6 lk Iog Oyb Qcunv L Ug Ch Zu 15 Gyb U Eqca X 89 Chb Nm KRI Po Eqhk 7 BSUML Nmqn 12 c 9 Dyk 7 m 5 Vp KHY Cn 178 zi Bnt E 5 V 1 Pa 7 Z Wf N 8 z VMR 1 Kj Sk Paz Dx VY 6 dn M Ra Y Wzt OQ 5 Dx Rteaf NZ 8 Y Wxfj R Wkc Pte WS 6 xw BK Mfjedw WCRBDS 6 j Q % 25 exk 2 Ydw 6 Zujlept Q % 25 wc 36 Pjif Zu % 25 K Xw Mx H Sc 3 u Br 026 Jd KX 324 A 1 t TQ Br Xp F Ov 0 l Z 24 ri Ig 5 Hscp F 4 Hv U 8 Q 0 Ki IFJ Gb PUAB Hv IT 9 h 1 b O 2 J Gvloqjlgp T 9 Gs Ll 8 U Uilo 90 ys Qbb Hs Lo A Ce 55 h J 0 y LO Eflrq TA Cyg N Oi 3 ml OEC Ukda 77 sg N Ebn % 25 dp 10 t N Wu R 5 Eiyr 6 F 9 ML Wqr % 25 f 1 h F Unzj 15 K 908 l 5 w 1 pi Y Je Mt UDBV 91 b O Ij A Mu QWN Rg DIT 3 a J 1 Z 6 o GZI Jl Djm Bq 9 cva 3 Plk IVK 9 RP % 25 Aus Wpf 35 Fe 0 X 5 lk 37 Zqf Nwby J Iz 19 mp O % 25 l Zy W Vo 7 iau 8 jm Bqk 1 Ys DOPFE 2 VZ 8 X 6 WF So KLB 9 rr D

MINI Countryman Cooper S E All4 już za 1 600 zł netto mies.

165 kW disclaimer
2.0 - 1.9 l/100 km disclaimer
6,8 s 0-100 km/h .
g/km disclaimer
g/km disclaimer

UMÓW SIĘ NA JAZDĘ PRÓBNĄ.

Zostaw kontakt, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i zaproponuje dogodny termin jazdy próbnej MINI Countryman.

Unfortunately you cannot see this content because you declined the use of cookies.

Znajdź swojego dealera.

Zapraszamy do wybranego Dealera MINI. W salonie doradca przedstawi Ci najkorzystniejszą ofertę.

Unfortunately you cannot see this content because you declined the use of cookies.

Rata miesięczna netto dla MINI Countryman One za 103 900 PLN brutto została obliczona przy następujących parametrach: oferta MINI Comfort Lease, opłata wstępna 10%, okres leasingu 36 miesięcy, średnioroczny deklarowany przebieg 20 000 km, gwarantowana wartość końcowa. Ostateczne warunki zależą od oceny sytuacji finansowo-prawnej Leasingobiorcy oraz zaproponowanej struktury zabezpieczeń i zostaną uregulowane w umowie leasingowej. Szczegóły u Dealerów MINI. Niniejsza symulacja nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego. MINI Comfort Lease oferowany jest przez BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. MINI Countryman: zużycie paliwa w trybie miejskim: 8,8–4,8 l/100 km, pozamiejskim: 5,9–4,0 l/100 km, mieszanym: 7,0–4,3 l/100 km. Emisja CO2: 159–113 g/km. Szczegóły na www.MINI.com.pl