MINI-MALIZUJEMY WPŁYW. NA KAŻDYM ETAPIE.

Wiemy, że potrzeba czegoś więcej niż zerowej emisji spalin, aby wprowadzić zrównoważone zmiany. Z tego względu każdy etap rozwoju naszych nowych pojazdów MINI opiera się na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym i systematycznym podejściu do zmniejszania naszego ogólnego wpływu na środowisko. Bardziej niż kiedykolwiek angażujemy się w łańcuch dostaw i wszystkie nasze zakłady produkcyjne. Zamykamy obieg cennych materiałów, a także poddajemy je recyklingowi i ponownie wykorzystujemy, gdy tylko jest to możliwe.
Zrównoważony rozwój MINI – zakłady MINI w Oksfordzie – dom MINI Zrównoważony rozwój MINI – zakłady MINI w Oksfordzie – dom MINI

OKSFORD POZOSTANIE DOMEM MINI.

Zakłady w Oksfordzie przygotowują się do rozpoczęcia od 2026 roku budowy dwóch nowych elektrycznych modeli MINI: 3-drzwiowego MINI Cooper i kompaktowego crossovera MINI Aceman. Od 2030 roku zakłady w Oksfordzie będą produkować wyłącznie elektryczne modele MINI.

Stefanie Wurst, szefowa marki MINI: „MINI zawsze było świadome swojego pochodzenia, a Oksford jest i pozostanie sercem marki. Cieszę się, że produkcja dwóch nowych elektrycznych modeli MINI – MINI Cooper i MINI Aceman – również ma miejsce w Oksfordzie, co potwierdza nasze zaangażowanie na rzecz w pełni elektrycznej przyszłości”.

ZAKŁADY MINI W OKSFORDZIE W SKRÓCIE.

DYREKTORKA ZAKŁADÓW W LIPSKU.

PETRA PETERHAENSEL.

„Zrównoważony rozwój ma wiele aspektów – ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. Chcę budować świadomość, że każdy element układanki ma znaczenie oraz że wdrażanie pomysłów w ujęciu całościowym przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, nawet jeśli w ujęciu jednostkowym mają one niewielki wpływ. Przykładowo do opakowań używamy materiałów biodegradowalnych. Od pomysłu do jego wdrożenia minęło zaledwie sześć miesięcy. Inne proste przykłady obejmują przejście ze szlifierek pneumatycznych na elektryczne w nadwoziowni czy zmniejszenie ilości oleju na arkuszach blachy w prasowni. Są to małe kroki, które razem mają duże znaczenie”.
Zrównoważony rozwój MINI – Petra Peterhaensel – Dyrektorka zakładów MINI w Lipsku
Zrównoważony rozwój MINI – Elektryczne MINI Countryman – Linia produkcyjna w Lipsku Zrównoważony rozwój MINI – Elektryczne MINI Countryman – Linia produkcyjna w Lipsku

PIERWSZE MINI „MADE IN GERMANY” – ZŁOŻONE W LIPSKU.

Nasz największy model, elektryczne MINI Countryman, wprowadza rodzinę MINI w erę bezemisyjnej elektromobilności lokalnej. Nic więc dziwnego, że jest ono produkowane w zakładach produkcyjnych BMW Group w Lipsku, które łącznie stanowią jedną z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych fabryk motoryzacyjnych na świecie. Ekologiczną energię wykorzystywaną do jego produkcji zapewniają cztery 190-metrowe turbiny wiatrowe znajdujące się na terenie fabryki. W 2021 roku z energii wiatrowej wygenerowano 21,9 GWh energii elektrycznej – co odpowiada rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez ponad 5000 3-osobowych gospodarstw domowych.
Co więcej, od 2017 roku energia elektryczna jest tymczasowo magazynowana w systemie 700 akumulatorów i3. Akumulatory wysokonapięciowe MINI również będą produkowane w zakładach w Lipsku. Do 2024 roku będą one dysponowały ośmioma oddzielnymi liniami produkcyjnymi komponentów elektrycznych, na których pracować będzie 1000 osób.

Petra Peterhaensel, dyrektorka zakładów w Lipsku:

„WIZJA ZAKŁADÓW W LIPSKU TO CAŁKOWITA DEKARBONIZACJA PRODUKCJI POPRZEZ ZASTĄPIENIE PALIW KOPALNYCH WODOREM”.

PRZYSZŁOŚĆ MA KSZTAŁT OBIEGU ZAMKNIĘTEGO.

Wiele zasobów jest ograniczonych, w związku z czym cała gospodarka musi radykalnie zmienić podejście „pozyskaj, wytwórz, wyrzuć” na prawdziwą gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której nic się nie marnuje. MINI kładzie wyraźny nacisk na zasady obiegu zamkniętego dla lepszej przyszłości. Dlatego też, o ile jest to możliwe, istniejące materiały i produkty powinny być serwisowane, poddawane recyklingowi, naprawiane i przekazywane tak długo, jak to tylko możliwe.

ZAMIANA ZŁOMU W SUROWCE.

Naszym celem jest robić więcej przy mniejszym zużyciu zasobów w całym łańcuchu dostaw i we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych. Dążymy do zwiększenia udziału materiałów wtórnych w naszych nowych modelach z obecnych około 30 do 50%. Aby to osiągnąć, chcemy m.in. opracować technologię czujników umożliwiających wykrywanie materiałów oparte na sztucznej inteligencji i innych metodach spektroskopowych (np. spektroskopii plazmy indukowanej laserowo), które są w stanie zidentyfikować różne stopy stali i aluminium.
Zrównoważony rozwój MINI – produkcja o obiegu zamkniętym – materiały wtórne

BEZPIECZNY I PRZEJRZYSTY ŁAŃCUCH DOSTAW.

Przejrzysty łańcuch dostaw ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że surowce wykorzystywane do produkcji naszych MINI są wydobywane w sposób zrównoważony. Od źródła po wyprodukowany pojazd – nieustannie pracujemy nad poprawą efektywności i przejrzystości naszych łańcuchów dostaw, aby nasze zasoby były pozyskiwane w sposób przyjazny dla środowiska i odpowiedzialny społecznie.
Zrównoważony rozwój MINI – Ferdinand Geckeler – Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw Zrównoważony rozwój MINI – Ferdinand Geckeler – Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw
Ferdinand Geckeler, starszy specjalista ds. zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw

„TO ROBOTA DLA PRAWDZIWEGO DETEKTYWA”.

Ferdinand Geckeler od 13 lat jest odpowiedzialny za zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw w MINI, co oznacza również, że nadzoruje odpowiedzialną produkcję pojazdów. Obejmuje to zapewnienie zgodności sieci dostawców z surowymi kryteriami środowiskowymi i standardami społecznymi. Może to brzmieć banalnie, ale wymaga to instynktu detektywa – jak wyjaśnia żyjący w Monachium Ferdinand Geckeler.
Przeczytaj cały wywiad

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.

MINI postrzega gospodarkę o obiegu zamkniętym jako kluczowe podejście do projektowania bardziej zasobooszczędnych pojazdów. Chodzi o to, aby znaleźć najlepszy sposób na utrzymanie materiałów w obiegu, aby nie zostały one utracone, lecz zachowały swoją wartość i mogły być użytkowane przez długi czas. Zapewnia to szereg możliwości dla MINI i całej branży: ponowne wykorzystywanie cennych zasobów w ten sposób może zmniejszyć naszą zależność od surowców pierwotnych o znaczeniu krytycznym. Ponadto mniejszy wpływ na nas mają rosnące ceny surowców. Co więcej, wykorzystanie wysokiej jakości materiałów wtórnych znacznie zmniejsza ślad węglowy naszych pojazdów.


Naszym celem jest stopniowe zbliżanie firmy do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Od surowców po recykling: nadzorujemy cały nasz łańcuch dostaw – od projektowania pod kątem obiegu zamkniętego i zwiększania wykorzystania materiałów wtórnych do produkcji części i komponentów po efektywny recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

BMW Group jest pierwszym producentem pojazdów na świecie, który wyposaża swoje samochody w opony, do produkcji których wykorzystywany jest certyfikowany, zrównoważony kauczuk naturalny i rayon – materiał drewnopochodny stosowany do wzmacniania opon. Certyfikacja plantacji kauczuku i złożonego łańcucha dostaw kauczuku naturalnego i rayonu odbywa się zgodnie z surowymi normami niezależnej organizacji Forest Stewardship Council® (FSC®). Stosowanie opon wykonanych z certyfikowanego kauczuku naturalnego jest pionierskim osiągnięciem, pomagającym chronić bioróżnorodność i zapobiegać wylesianiu w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

W ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju MINI kładzie szczególny nacisk na surowce uważane za minerały „konfliktowe”. Obejmuje to złoża, w przypadku których wydobycie lub handel często wiąże się z naruszeniem norm środowiskowych i społecznych. Przykładem może być wolfram. Obecnie można go znaleźć w silnikach wibracyjnych telefonów komórkowych i żarnikach żarówek, a także w wiertłach i frezach do maszyn przemysłowych wykorzystywanych w produkcji samochodów. Stworzyliśmy zamknięty obieg materiału dla tego wyjątkowego metalu i prowadzimy zbiórkę zużytych wierteł i frezów w naszych zakładach w Niemczech w celu poddania ich recyklingowi.

To ważne pytanie. Mam nadzieję, że zdołamy na nie odpowiedzieć. W MINI wykraczamy poza potrzeby nowoczesnej mobilności. Big Love to optymistyczne podejście MINI do życia, które jest dla wszystkich – nie trzeba mieć prawa jazdy. Motywuje nas do działania i kieruje wszystkim, co robimy – to dwa małe słowa, które mają moc inspirowania świata do podejmowania mających pozytywny wpływ działań. 

Big Love to dostrzeganie piękna w indywidualności i wspaniałego potencjału, jaki drzemie w nowych możliwościach i kreatywnych sposobach myślenia. Właśnie dlatego zawsze trochę różniliśmy się od reszty i chętnie przyjmujemy wszystkich, którzy też są nieco inni. 


Big Love to potężna inspiracja do działania w lepszy sposób, do tworzenia malującej się w jaśniejszych barwach przyszłości zarówno dla nas wszystkich, jak i dla naszej planety. To nasza motywacja, by robić więcej przy mniejszym zużyciu zasobów, nieustannie wprowadzać innowacje i od samego początku zadawać pytania, które nie wszystkim przychodzą do głowy.


Big Love łączy ludzi i tworzy potężne poczucie przynależności. To poczucie bycia częścią czegoś większego niż my sami. A ponieważ podróż ku bardziej zrównoważonej i integracyjnej przyszłości jest zbyt ważna, aby odbywać ją w pojedynkę, mamy nadzieję, że do nas dołączysz.

JESTEŚMY NA DRODZE DO ELEKTRYCZNOŚCI.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO WPROWADZANIA ZMIANY.

Poznaj korzyści płynące z nowego, elektrycznego stylu życia. Zobacz, ile zaoszczędzisz, jak często akumulator będzie wymagał ładowania i jak łatwa może być jazda samochodem elektrycznym.
Zrównoważony rozwój MINI – elektromobilność – korzyści Zrównoważony rozwój MINI – elektromobilność – korzyści
Zrównoważony rozwój MINI – nowe elektryczne MINI Countryman – miejski SAV Zrównoważony rozwój MINI – nowe elektryczne MINI Countryman – miejski SAV

POZNAJ NOWĄ RODZINĘ ELEKTRYCZNYCH MINI.

To początek nowej ery. Nowa rodzina elektrycznych MINI oferuje charakterystyczną dla tej marki radość z jazdy dzięki elektrycznemu układowi napędowemu i wciągającym cyfrowym wrażeniom użytkownika.